แปลภาษา ทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย

แปลภาษา ไทย-อังกฤษ หรือ อังกฤษ-ไทย - 1 หน้า ใช้เวลา 1 วันในการทำ - ระยะเวลาและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนจะรับงานมาทำ - ราคาเปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อหาของงาน - สามารถบอกรายละเอียดได้ ว่าอยากให้งานออกมาในรูปแบบใด (โทนของภาษา การใช้คำ ฯลฯ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษา ทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย

  • 1. รับไฟล์ภาษาต้นทางมาจากลูกค้า
  • 2. ทำการแปล และส่งกลับไปให้ลูกค้าตรวจเช็ค
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คิดราคาคำละ 1 บาท หากงานมีข้อผิดพลาด สามารถขอแก้งานได้ไม่จำกัดครั้ง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมครับ

ฟรีแลนซ์
Tith

Translator TH <> EN, TH <> DE - จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิชาเอกภาษาเยอรมัน วิชาโทภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 - ใบรับรองความสามารถด้านภาษา: ภาษาเยอรมัน ระดับ C1, IELTS academic overall 7 (C1) - ประสบการณ์แปลมากกว่า 4 ปี - กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

03/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน