รับงานแปลเอกสาร (ภาษาไทย-อังกฤษ-เวียดนาม)

รับงานแปลเอกสาร บทความ สัญญา บทคัดย่อ สื่อประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทย-อังกฤษ-เวียดนาม) ประสบการณ์ @ แปล/เขียน บทความผลิตภัณฑ์และบริการด้านสุขภาพ @ แปลสื่อประชาสัมพันธ์ เนื้อหาบนเวบไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ @ แปลบทคัดย่องานวิจัยด้านความมั่นคงแห่งชาติ @ แปลกฏระเบียบกระทรวง @ แปลเอกสารราชการต่างๆ รู้จักผู้แปล @ นิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและเวียดนาม @ ประสบการณ์ทำงานกับโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของไทย กว่า 10 ปี และโรงแรมระดับ 4 ดาว ในประเทศเวียดนาม อีกกว่า 8 ปี @ ใช้ภาษาอังกฤษ และเวียดนาม สื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานแปลเอกสาร (ภาษาไทย-อังกฤษ-เวียดนาม)

  • 1. ลูกค้าส่งเนื้อหาเพื่อประเมินราคางาน พร้อมแจ้งกำหนดส่งและรายละเอียดอื่นๆ
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคา และระยะเวลาทำงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ราคาเริ่มต้น 250 บาท ประเมินจากเนื้อหา ความยากง่ายของงาน และความเร่งของงาน - ส่งงานเป็นไฟล์ .pdf, .docx หรือ shareable link

ฟรีแลนซ์
Surangkhana

# รับแปลภาษาอังกฤษ - ไทย – เวียดนาม # นิสิตเก่าอักษรฯ จุฬาฯ ถนัดการแปลงานโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ เนื้อหาทางการแพทย์ งานบริการ การท่องเที่ยว รวมถึงเอกสารราชการต่างๆ # ใช้ภาษาอังกฤษ และเวียดนามเป็นประจำในการทำงานและชีวิตประจำวัน

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน