ถอดเทปภาษาไทย และสรุปเทปเขียนเป็นบทความ

1. รับถอดเทปภาษาไทย บทสัมภาษณ์, บทบรรยาย, ประชุม, สัมมนา, Focus group ฯลฯ 2. รับสรุปเทปภาษาไทย เขียนเป็นบทความ รับทั้งไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ *** มุ่งเน้นความแม่นยำของเนื้อหาและข้อมูล ผู้เขียนหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมประกอบการทำงาน เพื่อความเข้าใจในการใช้ภาษาที่ถูกต้องในกรณีเขียนเป็นบทความ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ถอดเทปภาษาไทย และสรุปเทปเขียนเป็นบทความ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเพื่อประเมินงาน/ราคา และระยะเวลาการทำงาน
  • 2. ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้าพิจารณาและชำระเงิน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ถอดเทปภาษาไทย เริ่มต้นนาทีละ 12 บาท ลูกค้าจะได้รับ ไฟล์ถอดเทป 1 งาน จัดรูปแบบตามต้องการ 2. สรุปเทปเขียนเป็นบทความ เริ่มต้นนาทีละ 24 บาท ลูกค้าจะได้รับ 2.1 ไฟล์ถอดเทป 1 งาน 2.2 ไฟล์เขียนสรุปเป็นบทความ 1 บทความ ครบองค์ประกอบของบทความ เช่น ชื่อบทความ ส่วนเกริ่นนำ หัวข้อย่อย เนื้อหา บทสรุป เป็นต้น สามารถนำไปลงเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ได้เลย (เทปความยาว 30 - 40 นาที = 800 - 1,000 คำ) ส่งงานไฟล์ .docx หรือ google docs หรือ pdf หรือตามตกลง ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณของงานแต่ละชิ้น/ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Boonrada

ประสบการณ์เขียนบทความธุรกิจ แนวคิดการพัฒนาตัวเอง เขียนบทวิเคราะห์แง่มุมต่าง ๆ ใส่ใจกับคุณภาพของงานเป็นสำคัญ ยึดมั่นการตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบในผลงาน

01/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน