รับให้คำปรึกษา/จัดทำ/แก้ไขโครงงานวิจัย-วิทยานิพนธ์

1. สอบถามรายละเอียดงานที่คุณลูกค้าต้องการ 2. เสนอราคา (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานวิจัย) 3. จัดทำผลงานตามความต้องการของคุณลูกค้า/ให้คำปรึกษา 4. ส่งมอบผลงาน 5. คุณลูกค้าตรวจรับงาน 6. แก้ไข/ปรับปรุงงานตามความต้องการ (ตามตกลง) 7. ติดตามและประเมินการนำผลงานที่ทางบริษัทได้จัดทำไปใช้ประโยชน์ เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทต่อไป (ตามแต่คุณลูกค้าต้องการ ไม่มีการบังคับใด ๆ ทั้งสิ้น)​

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

-รับให้คำปรึกษาการทำโครงงาน โครงการวิจัย วิทยานิพนธ์ทั้งในระดับนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมถึงบริษัทชั้นนำต่าง ๆ -ดูแลและให้ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ (แม้ว่ายังไม่มีหัวเรื่อง)​ ระหว่างทำโครงงานวิจัยและติดปัญหาต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนสุดท้ายของการนำเสนอผลงาน -สามารถช่วยตรวจและให้คำแนะนำในเรื่องงานวิจัย/ผลงานนำเสนอเพื่อให้คุณภาพงานระดับดีเยี่ยมก่อนการส่งงานให้อาจารย์ หรือเพื่อนำไปประกวดผลงานชิงรางวัลในเวทีต่าง ๆ *การันตีคุณภาพงานด้วยผลงานรางวัลการนำเสนอต่าง ๆ ที่ได้รับ ผลงานตีพิมพ์วิจัยในระดับนานาชาติและระดับชาติมากมาย รวมถึงประสบการณ์การทำวิจัยจากสหราชอาณาจักร (School of Pharmacy, Queen's University Belfast, UK)

ฟรีแลนซ์
Boonnada

บริการเขียนคอนเทนท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกฃนิด เช่น ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม วิตามิน ช่วยให้เพจน่าติดตาม กลุ่มลูกค้าเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการเขียนบทความเชิงวิชาการ วิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลจากข้อมูลดิบโดยใช้สถิติเพื่อสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน