บริการเขียนบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง บริการเขียนบทความเชิงวิชาการและแปลภาษา

บริการเขียนบทความ คอนเทนท์ เกี่ยวกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพทุกฃนิด อาทิ ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม วิตามิน ช่วยให้เว็บไซต์และเพจของคุณน่าติดตาม กลุ่มลูกค้าเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อได้ดียิ่งขึ้น เกิดการคล้อยตามและซื้อผลิตภัณฑ์/บริการอย่างต่อเนื่อง บริการเขียนและตีพิมพ์บทความเชิงวิชาการในวารสารทางวิชาการ (Academic Journal) และตำรา (Textbook) มีบริการแปลภาษาไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย บริการวิเคราะห์ แปลผลโดยใช้สถิติ และสรุปผลข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น ตาราง กราฟ รูปภาพ ทั้งในเชิงวิชาการหรือข้อมูลทั่วไปเพื่อสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ บริการเขียนบทความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอาง บริการเขียนบทความเชิงวิชาการและแปลภาษา
  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงาน (ต้องการให้เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร ยิ่งละเอียดและชัดเจนยิ่งดีนะคะ ทางผู้เขียนจะได้เขียน scope ได้ตรงตามความต้องการค่ะ) ตามรายละเอียดที่แนบไว้นะคะ
  • 2. หลังจากส่งงานรบกวนคุณลูกค้าตรวจสอบงานรอบแรกว่าต้องการปรับแก้หรือไม่
แพ็กเกจ
เขียนบทความ คอนเทนต์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทความ คอนเทนต์ 500 คำ พร้อมภาพประกอบ รับเขียนบทความเกี่ยวกับสุขภาพ โรค เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทางด้านสุขภาพ เช่น ยา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับลงเพจ เว็ปไซต์ หนังสือ นิตยสาร สื่อให้ความรู้ในโรงพยาบาล/ร้านยา หรืองานนำเสนอตามความต้องการของลูกค้าที่เกี่ยวข้อง โดยเนื้อหาใช้แหล่งอ้างอิงจากหลักฐานทางวิชาการ (Academic research) ที่น่าเชื่อถือทั้งจากในและต่างประเทศ

บริการแปลผลข้อมูลดิบและสรุปผล สำหรับนำผลสรุปไปใช้ต่อไป
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการแปลผลจากข้อมูลดิบโดยใช้วิธีทางสถิติเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ พร้อมสรุปผลให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น กราฟ ตาราง รูปภาพ infographic เป็นต้น เพื่อถ่ายข้อมูลที่มีความซับซ้อน เข้าใจยาก ให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย ไม่สับสน และเข้าใจประเด็นที่คุณต้องการสื่อ *ราคาแตกต่างกันตามชนิดของรูปแบบและปริมาณข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ สนใจติดต่อสอบถามก่อนได้ค่ะ

บริการแปลบทความด้านสุขภาพ ใบกำกับยา/อาหารเสริม เครื่องสำอาง สื่อความรู้ ภาษาไทย-อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการบทความด้านสุขภาพ ใบกำกับยา ผลงานวิจัยเชิงวิชาการต่าง ๆ เพื่อนำมาอ้างอิงสำหรับงานขายหรืองานนำเสนอ ฯลฯ ภาษาไทย-อังกฤษ 350 บาท หรืออังกฤษ-ไทย 450 บาท ราคานี้สำหรับข้อความ 1 หน้ากระดาษ A4 จัดขอบปกติใน Microsoft word รูปแบบอักษร Angsana New ขนาด 16 ค่ะ

ฟรีแลนซ์
Boonnada
Boonnada

บริการเขียนคอนเทนท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพทุกฃนิด เช่น ยา เครื่องสำอาง อาหารเสริม วิตามิน ช่วยให้เพจน่าติดตาม กลุ่มลูกค้าเข้าใจสิ่งที่คุณต้องการสื่อได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการเขียนบทความเชิงวิชาการ วิเคราะห์ แปลผล และสรุปผลจากข้อมูลดิบโดยใช้สถิติเพื่อสื่อสารให้คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
49 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน