รับพิมพ์เอกสาร รายงาน คีย์ข้อมูล Word, Excel , PowerPoint

พิมพ์เอกสารทุกชนิด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - Word, Excel, PowerPoint - จัดหน้าเอกสารตามต้นฉบับ ส่งงานในรูปแบบ .pdf และ word - รับงานคีย์ข้อมูลต่างๆ - งานภาษาอังกฤษ (ทั้งหมด) คิดเพิ่ม +3 บาท/แผ่น - งานด่วน เพิ่ม +100 บาท - แทรกกราฟ / รูป / สูตร คิดเพิ่ม +3 บาท/แผ่น - งานนำเสนอ ppt มีข้อมูลมาให้ ไม่เกิน 25 หน้า (เกิน +3 บาท/หน้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์เอกสาร รายงาน คีย์ข้อมูล Word, Excel , PowerPoint

  • 1. คุยรายละเอียดเรื่องรูปแบบงาน จำนวนหน้า ฟอนต์
  • 2. งานเสร็จส่งให้ลูกค้าพิจารณา
แพ็กเกจ
งานไม่เร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสารตามแบบ (ไม่เร่งด่วน) ภาษาไทย/อังกฤษเล็กน้อย ไม่เกิน 25 หน้า แก้ไขงานฟรี 1 ครั้ง

งานไม่เร่งด่วน (ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์เอกสารตามแบบ (ไม่เร่งด่วน) ภาษาอังกฤษล้วน ไม่เกิน 25 หน้า แก้ไขงานฟรี 1 ครั้ง

งานเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์เอกสารตามแบบ (เร่งด่วน) ภาษาไทย/อังกฤษเล็กน้อย ไม่เกิน 25 หน้า แก้ไขงานฟรี 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Supattra

พิมพ์เร็ว TH/EN พิมพ์เอกสาร รายงาน คีย์ข้อมูลทุกสิ่งอย่าง Word, Excel, Power point

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน