รับออกแบบตกแต่งภายใน ขึ้นภาพสามมิติ

ออกแบบตกแต่งภายใน บ้าน ร้านค้า kiosk office ร้านอาหาร และพื้นที่สาธารณะอื่นๆ - รับเขียนแบบก่อสร้าง 2D (ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .pdf /.jpg) - รับทำ/ออกแบบ ภาพ 2D แปลน, รูปด้าน, รูปตัด (ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .pdf /.jpg) - รับทำ/ออกแบบ ภาพ 3D perspective ภายในและภายนอก (ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .pdf /.jpg) ราคาเริ่มต้น 3000 บาท / 1 ภาพ 5 ภาพขึ้นไป ภาพละ 2800 บาท 10 ภาพขึ้นไป ภาพละ 2500 บาท *หากต้องการรายละเอียดงานโครงสร้าง/specification วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ ราคาจะเพิ่มขึ้นตามรายละเอียด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบตกแต่งภายใน ขึ้นภาพสามมิติ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน (ขนาดพื้นที่, แบบแปลน, ความชอบ)และความต้องการของลูกค้า
  • 2. เสนอและตกลงราคา
แพ็กเกจ
Interior Perspective (รูปภาพ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้น 3000 บาท / 1 ภาพ 5 ภาพขึ้นไป ภาพละ 2800 บาท 10 ภาพขึ้นไป ภาพละ 2500 บาท ลูกค้าจะได้รับไฟล์ (ขึ้นอยู่กับความต้องารของลูกค้า) - .jpg ความละเอียดสูง (150/300 dpi) สำหรับลงสื่อออนไลน์หรือพิมพ์เพื่อดูประกอบการก่อสร้าง - .tiff ความละเอียดสูง (300 dpi) สำหรับงานสิ่งพิมพ์ - .pdf ความละเอียดสูง (300 dpi)

Interior Perspective (รูปภาพ, specifications, แบบเฟอร์นิเจอร์ Built-in 2 มิติ)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รูปภาพ Perspective - ราคาเริ่มต้น 2800 บาท / 1 ภาพ 5 ภาพขึ้นไป ภาพละ 2500 บาท 10 ภาพขึ้นไป ภาพละ 2000 บาท ลูกค้าจะได้รับไฟล์ (ขึ้นอยู่กับความต้องารของลูกค้า) - .jpg ความละเอียดสูง (150/300 dpi) สำหรับลงสื่อออนไลน์หรือพิมพ์เพื่อดูประกอบการก่อสร้าง - .tiff ความละเอียดสูง (300 dpi) สำหรับงานสิ่งพิมพ์ - .pdf ความละเอียดสูง (300 dpi) - งานเขียนแบบ และ specification - ราคาเริ่มต้น 1000 บาท / แผ่น 5 แผ่นขึ้นไป 800 บาท / แผ่น ลูกค้าจะได้รับไฟล์ - .pdf ความละเอียดสูง (300 dpi)

ฟรีแลนซ์
นพนิธิ

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน