ทำแบบสอบถามและแบบฟอร์มลงทะเบียน

- Google forms ส่งงานในรูปแบบ link online - ส่งงานในรูปแบบเอกสาร MS word , pdf แก้งานได้ 2 ครั้ง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- Google forms ส่งงานในรูปแบบ link online : สามารถใช้ลิงค์ให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้สะดวกรวดเร็ว - ส่งงานในรูปแบบเอกสาร MS word , pdf : นำไฟล์ที่ได้รับไปพิมพ์ลงในกระดาษและแจกให้ผู้ตอบแบบสอบถาม - แบบสอบถามไม่เกิน 3 หน้า หาเกิน 3 หน้าคิดเพิ่มหน้าละ 30 บาท แก้งานได้จนกว่าพอใจ

ฟรีแลนซ์
ิbook

- รับวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยโปรแกรม excel , SPSS และ minitab พร้อมเขียนรายงานผลที่ได้ -รับออกแบบแบบสอบถาม และ วิเคราะห์ผล ยินดีให้บริการค่า :)

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน