3D Modeling and Rendering (งานสร้างโมเดลอาคารและงานทำภาพเสมือนด้วยคอมพิวเตอร์)

1. งานปั้นโมเดล 3 มิติโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3D Modeling via SketchUp/Revit) 2. งานทัศนียภาพ (Perspective Rendering via Lumion/Twinmotion) รายละเอียดราคาเพิ่มเติม - ราคาค่าจ้างงานปั้นโมเดล 3 มิติโดยคอมพิวเตอร์แปรผันตรงกับพื้นที่ของอาคาร เริ่มต้นที่ตร.ม. ละ 25-50 บ. ตามความยาก-ง่ายของตัวงาน (อย่างเช่นบ้านพักอาศัย 2 ชั้น รูปทรงไม่ซับซ้อน พื้นที่ 200.00 ตร.ม. = 5000 บ.) - คิดราคางาน 1 แพคเก็จต่ออาคาร 1 หลัง (อย่างเช่นหากมีอาคาร 3 หลังในโครงการ 1 แพ็คเกจราคา 4000-5000 บ. = ทั้งโครงการจะคิดราคาประมาณ 12000-15000 บ.) - หากผู้จ้างงานแก้ไขแบบต้นฉบับเกิน 3 ครั้ง คิดราคาเป็นงานเพิ่ม 10% ของราคาเริ่มต้น (เช่น 10% ของราคาเริ่มงาน 2500 บ. = 250 บ. เป็นต้น)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Modeling and Rendering (งานสร้างโมเดลอาคารและงานทำภาพเสมือนด้วยคอมพิวเตอร์)

  • 1. ตกลงขอบเขตงาน
  • 2. รับไฟล์แบบก่อสร้าง (ทั้งประเภท DWG และ PDF)
แพ็กเกจ
SketchUp 3D Making
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับงานต่อจากแบบนำเสนอหรือแบบก่อสร้างนามสกุลไฟล์ DWG หรือ PDF (กำหนดโดยผู้จ้างงาน) - ส่งงานเป็นไฟล์ 3D นามสกุล SKP หรือ COLLADA (กำหนดโดยผู้จ้างงาน)

Lumion / Twinmotion Perspective Rendering
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- รับงานต่อจากไฟล์ 3D นามสกุล SKP หรือ COLLADA (กำหนดโดยผู้จ้างงาน) - ส่งงานเป็นไฟล์ภาพนามสกุล JPG, PNG หรือ PDF (กำหนดโดยผู้จ้างงาน)

ฟรีแลนซ์
Napatthon

สถาปนิกและผู้รับเหมา มีประสบการณ์ทำงานเป็นช่างเทคนิคสถาปัตยรรมและช่างเทคนิคก่อสร้างประเภท Freelance และ Outsourcer รวม 5-6 ปี รับทำงานประเภทเขียนแบบสถาปัตยกรรม เขียนแบบก่อสร้าง (Drawing) งานสร้างโมเดลสามมิติด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3D Modeling) และงานสร้างทัศนียภาพ (Rendering)

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน