งานด้าน Inventory Profit Logistic ด้วย Excel

รับทำงานด้าน Inventory หรือสินค้าคงคลัง การขนส่ง รวมถึงคำนวณกำไร หรือขาดทุน ต้นทุน จะคำนวณ การซื้อ ขาย ของทุก product ด้วย เงื่อนไขต่างๆ เช่น เวลาในการขาย ราคาปลีก ส่ง ค่าขนส่ง และอื่นๆ เผื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูก้ตองที่สุด ฟรีแลนซ์จะทำงานด้วยโปรแกรม Excel สามารถประยุกต์ VBA มาช่วยในการทำงานได้ หาก Excel ไม่สามารถทำได้ หรือหากเป็นความต้องการของผู้จ้าง

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

หลังจากผู้จ้างอนุมัติงานแล้ว สามารถส่งให้แก้ไขได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ฟรีแลนซ์
เฉลิมชนม์

ต้องการงานประเภท Report ทั่วไป / คำนวณ / งาน Routine หรือ การแปลงข้อมูล raw file มาเป็น Excel ตามที่ต้องการ Macro record / VBA basic สูตรต่างๆใน Excel เช่น Sum Sumifs Count Counts Vlookup Hlookup Match Index สูตรการประยุกต์ต่างๆ สูตรทางสถิติต่างๆ

03/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน