รับเขียนโปรแกรมสนับสนุนระบบ B-Plus Account / POS

รับเขียนโปรแกรมสนับสนุน, วิเคราะห์ข้อมูลของระบบ B-Plus Account/POS ในการสนับสนุนการวางแผนขององค์กรในมิติต่าง เช่น การตลาด บัญชี จัดซื้อ รับสินค้า ตามความต้องการของคุณ เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผลได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนโปรแกรมสนับสนุนระบบ B-Plus Account / POS

  • 1. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
  • 2. ออกแบบองค์ประกอบของโปรแกรมและเสนอใบเมินราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- โปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า(คิดราคาตาม Scope ของงาน เริ่มต้นที่ 5000 บาท สำหรับระบบเล็กๆ) - คู่มือการติดตั้ง และการใช้งาน - สามารถแก้ไขงานได้ 2 ครั้ง ยกเว้นข้อความผิดพลาดหรือ Bug ที่สามารถแก้ไขได้ไม่จำกัด

ฟรีแลนซ์
นพพร

สวัสดีครับ ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ ที่มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลของระบบ B-Plus Account/POS ในการสนับสนุนการวางแผนขององค์กรในมิติต่าง เช่น การตลาด บัญชี จัดซื้อ รับสินค้า ตามความต้องการของคุณ เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเมินผลได้

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน