ออกแบบเวปไซต์ตามความต้องการในงบประมาณที่กำหนดได้

เรามีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเวปไซต์ในหลากหลายธุรกิจ จึงเชื่อมั่นในเรื่องงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละธุรกิจออกไป เราเน้นงานออกแบบเพื่อส่งต่อไปถึงผู้ประสานงานด้านการเขียน Coding หรือ เขียนโปรแกรม ให้ทำงานต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าที่ต้องการออกแบบ โดยราคาเริ่มต้น 1 หน้า คิดราคา 2000 บาท ( ใช้เวลา 1 วันทำการ) - หากต้องการแบบเพิ่ม เช่น ต้องการหน้าแรก 2 แบบ เพิ่มเงินแบบละ 1000 บาท 2. หน้าต่อไปคิดหน้าละ 800 บาท 3. ราคาเหมารวม 8 หน้า 7,000 บาท (ใช้เวลา 4 วัน) (นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน)

ฟรีแลนซ์
Thakransak

เน้นงานออกแบบที่สวยงาม และ งานที่ตรงเวลา เข้าใจผู้จ้าง แต่ยังคงมาตรฐาน

06/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน