รับปรึกษาแนะแนวทางงานวิจัยภาษาอังกฤษและไทย มหาลัยในสหรัฐอเมริกาและวิทยากรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

รับปรึกษาแนะแนวทางงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษและไทย (ด้านการศึกษา) มหาลัยในสหรัฐอเมริกา รับให้คำปรึกษางานวิจัยไทยอังกฤษ จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล Multiple Processes and Mix method using Data collection included surveys, self-reports, and individual interviews. The data collection and analysis section offers details about the quantitative and qualitative data sources and collection, as well as the methods and analysis strategies by SPSS, Arithmetic Calculation & Paired t-Test Arithmetic Calculation & Coding, Hyper Research to apply provisional, focused, and axial coding methods. ขั้นตอนการทำงาน ไทยและอังกฤษ สำหรับ รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ 1. สนทนาเป้าหมายงานววิจัยเบื้องต้น 2. สนทนารายละเอียดของงานที่จะทำ พร้อมให้คำปรึกษา 3. ใบเสนอราคา แบบไทย และแบบภาษาอังฤษ (คนหละราคา) 4. ทำการโอนผ่านระบบ 5. เริ่มรับตรวจสอบงานอย่างละเอียดทุกครั้ง พร้อมแนะนำแก้ไข้ให้ลูกค้าตรวจเป็นระยะตลอดงานจนกว่างานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาแนะแนวทางงานวิจัยภาษาอังกฤษและไทย มหาลัยในสหรัฐอเมริกาและวิทยากรพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

  • 1. ขั้นตอนการทำงาน ไทยและอังกฤษ สำหรับ รับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ 1. สนทนาเป้าหมายงานววิจัยเบื้องต้น 2. สนทนารายละเอียดของงานที่จะทำ พร้อมให้คำปรึกษา 3. ใบเสนอราคา แบบไทย และแบบภาษาอังฤษ (คนหละราคา) 4. ทำการโอนผ่านระบบ 5. เริ่มรับตรวจสอบงานอย่างละเอียดทุกครั้ง พร้อมแนะนำแก้ไข้ให้ลูกค้าตรวจเป็นระยะตลอดงานจนกว่างานวิจัยจะเสร็จสมบูรณ์
  • 2. แค่ปรึกษาและช่วยแก้ไข้ เริ่ม 3,000 บาท / บท English / 4,000 baht for chapter
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สิ่งที่จะได้รับ - ตรวจสอบงานอย่างละเอียดทั้งวิจัย 5 บท โดยโปร์แกรม์ ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ - ใชโปร์แกรม์ที่ตรวจสอบภาษาอังฤษก่อนส่งงาน - กรณีที่ลูกค้าให้ทำงานวิจัยทั้งหมด ลูกค้าจะได้งานไฟล์ Word และ PDF - ยินดีรับปรับปรุงและแก้ไขงานวิจัยจนกว่าจะผ่าน (สำหรับให้ทำงานวจัยเท่านั้น))

ฟรีแลนซ์
อุไรปัญญาวรรณ

รับปรึกษาชี้แนะแนวทางงานวิจัย (การศึกษาต่างประเทศ) ของมหาลัยในสหรัฐอเมริการับให้คำปรึกษางานวิจัย จัดการข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ด้านการศึกษา และ รับปรึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิต แนะแนวทางทั่วไปการศึกษาที่จะไปเรียนต่อในสหรัฐอเมริกา รวมถึงรับเป็นวิทยากรพัฒนาคุณภาพครูและอาจารย์ การเรียนการสอน

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน