รับทำ ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์ เว็บไซต์ API ต่าง ๆ ด้วย PHP,JAVA,GROOVY,GRAILS,HTML,CSS,JS,SQL

รับทำ ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์ เว็บไซต์ API ต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงการ Test เต็มระบบพร้อมเอกสาร รายละเอียดงาน ส่วน Frontend - พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML,CSS,GSP,JAVASCRIPT,BOOTSTRAP - สามารถทำรองรับ Responsive ทั้ง ios และ android - ออกแบบหน้าจอเว็บไซต์ตามความต้องการ - เขียนโปรแกรมออกมาต่างความต้องการ หรือไฟล์ที่ลูกค้าให้มา ส่วน Backend - พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP,JAVA,GROOVY,GRAILS,SQL - ออกแบบ DataBase ตามที่ลูกค้าต้องการ - สร้าง API ตามความต้องการของลูกค้า - ใช้ framework เพื่อให้ง่ายต่อลูกค้าเวลาส่งต่องาน ส่วนเอกสาร - คู่มือการใช้งานระบบ - Use Case diagram - Activity diagram - ER diagram - Sequence diagram - Data dictionary ** เพิ่มเติมพิเศษในส่วนการทำงานของ TESTER พร้อมเอกสาร TEST CASE สนใจติดต่อได้ครับ ทางเราทำงานเป็นทีมครับ มีถึงในส่วนของ Tester และอื่น ๆ พร้อมลงมือทำ มีบริการแบ่งชำระเป็น API หรือรอบงานที่ตกลงกันไว้ ถ้ารอบแรกไม่พอใจ ยินดีส่งงานให้คนอื่นต่อโดยไม่วาง Bug พร้อมให้บริการเวลามีปัญหา ระบบเล็ก กลาง ใหญ่ สามารถทำได้ตามความต้องการ หากสนใจลองมาคุยกันได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์ เว็บไซต์ API ต่าง ๆ ด้วย PHP,JAVA,GROOVY,GRAILS,HTML,CSS,JS,SQL

  • 1. คุยความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินเวลา ตกลงราคา และทำการเสนอราคา ตามที่ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
Wep application ตามความต้องการ (ระดับเล็ก)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Frontend พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML,CSS,GSP,JAVASCRIPT,BOOTSTRAP Backend พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP,JAVA,GROOVY,GRAILS,SQL - ออกแบบหน้าจอ เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท (ให้ไฟล์พร้อมแก้ไข) - กรณีทำเป็น Responsive ให้รองรับหน้าจอ ios และ android เพิ่ม 1500 บาท - ทำหน้าจอตามความต้องการที่ลูกค้าให้มาเริ่มต้น 2000 บาท - ทำหน้าเว็บไซต์ขนาดเล็กไม่เกิน 5 หน้าเริ่มต้น 5000 บาท (ไม่มี Backend) - ทำหน้าเว็บไซต์ขนาดเล็กไม่เกิน 5 หน้าเริ่มต้น 8000 บาท (มี Backend,DB) - กรณีต้องการเอกสารเพิ่มเติมครบ ค่าเอกสาร 50% ของราคางาน

Wep application ตามความต้องการ (ระดับกลาง)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

Frontend พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML,CSS,GSP,JAVASCRIPT,BOOTSTRAP Backend พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP,JAVA,GROOVY,GRAILS,SQL - ออกแบบหน้าจอ เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท (ให้ไฟล์พร้อมแก้ไข) - กรณีทำเป็น Responsive ให้รองรับหน้าจอ ios และ android เพิ่ม 1500 บาท - ทำหน้าจอตามความต้องการที่ลูกค้าให้มาเริ่มต้น 2000 บาท - ทำหน้าเว็บไซต์ขนาดเล็กไม่เกิน 10 หน้าเริ่มต้น 8000บาท (ไม่มี Backend) - ทำหน้าเว็บไซต์ขนาดเล็กไม่เกิน 10 หน้าเริ่มต้น 10000บาท (มีBackend,DB) - กรณีต้องการเอกสารเพิ่มเติมครบ ค่าเอกสาร 50% ของราคางาน

Wep application ตามความต้องการ (ระดับใหญ่)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Frontend พัฒนาโดยใช้ภาษา HTML,CSS,GSP,JAVASCRIPT,BOOTSTRAP Backend พัฒนาโดยใช้ภาษา PHP,JAVA,GROOVY,GRAILS,SQL - ออกแบบหน้าจอ เริ่มต้นหน้าละ 500 บาท (ให้ไฟล์พร้อมแก้ไข) - กรณีทำเป็น Responsive ให้รองรับหน้าจอ ios และ android เพิ่ม 1500 บาท - ทำหน้าจอตามความต้องการที่ลูกค้าให้มาเริ่มต้น 2000 บาท - ทำหน้าเว็บไซต์ขนาดเล็กไม่เกิน10หน้าขึ้นไปเริ่มต้น10000บาท (ไม่มี Backend) - ทำหน้าเว็บไซต์ขนาดเล็กไม่เกิน10หน้าขึ้นไป15000บาท (มี Backend,DB) - กรณีต้องการเอกสารเพิ่มเติมครบ ค่าเอกสาร 50% ของราคางาน

ฟรีแลนซ์
Wannarat

- จบจากมหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ - มีความวามารถทางด้ายการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ด้วยภาษา HTML,CSS,GSP,JAVASCRIPT,PHP,JAVA,GROOVY,GRAILS,SQL - เคยทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ทางด้านผลิตภัณท์ และการบริการ ไม่ว่างานเล็กหรือใหญ่ ผมสามารถทำให้ได้ครับ

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน