ปรึกษา แนะนำ ขอใบอนุญาต อ.1 อ.2 อย. BOI GMP

ให้คำปรึกษาและแนะนำ สามารถเขียน layout และรายละเอียดอื่นๆได้ พร้อมยื่นดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินการขึ้นอยู่กับความพร้อมของบริษัท สามารถให้ข้อมูลและเตรียมเอกสารสำหรับดำเนินการได้ครบถ้วน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. รับข้อมูลสินค้าจากผู้ว่าจ้าง หรือเอกสารจากผู้ว่าจ้าง 2. ดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการ 3. ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการ ซึ่่งเป็นผู้กำหนด 4. ได้รับเอกสารส่งงาน หมายเหตุ. การเขียน LAY OUT มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าดำเนินการขออนุญาตกับหน่วยงาน อย. จะเสนอไปทางใบเสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 2,500 - 5,000 บาท ถ้าจ้างทำหลายงานจะลดราคาให้ อีกครับ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หลังจากลูกค้าชำระเงินผ่านระบบแล้ว เราจะให้คำปรึกษาแนะนำพร้อมตรวจสอบเอกสารและตรวจสอบหน้างาน ผ่านทาง LINE ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินงานทั้งหมด เพื่อลูกค้าจะได้แก้ไขก่อนที่จะต้องจ้างค่าตอบแทนทั้งหมด หมายเหตุ. หากลูกค้าต้องการการให้ไปตรวจสอบหน้างานจริง จะมีจ่ายเพิ่มค่าเดินทางตามใบเสนอราคา เช่น เช่น งาน GMP ,BOI, และขอใบอนุญาตอื่นๆ ที่ต้องตรวจสอบหน้างานจริง ถ้าทางเราตรวจสอบงานให้แล้วไม่สามารถดำเนินการได้ เราจะคืนเงินค่าจ้างให้คุณทั นที

ฟรีแลนซ์
ชาญณรงค์

รับปรึกษางานขอ อย. อ1. อ2. และดำเนินการยื่นให้จนได้ใบรับรองจาก อย.

09/2017
เป็นสมาชิก
86 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน