ปรึกษา แนะนำ วางระบบ GMP HACCP ISO9001

หลังจากที่พูดคุยรายละเอียดธุรกิจและชำระค่าบริการแล้ว เราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ ส่วนงานเฟสที่ 1 1.เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน 2.เสนอราคาการดำเนินการวางระบบทั้งหมด ส่วนงานเฟสที่ 2 หลังจากลูกค้าตกลงจะจ้างดำเนินการวางระบบ GMP HACCP ISO9000 แล้ว เราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ วางแผนการดำเนินการ ระยะเวลา 1 วัน 2.แนะนำ วางระบบ การเตรียมเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ระยะเวลา 5 วัน 3.อบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด ระยะเวลา 1 วัน 4.แนะนำการนำระบบมาใช้งานจริง ระยะเวลา 1 วัน 5.ตรวจสอบระบบก่อนที่จะเข้าสู่ การรับรองจากหน่วยงานที่รับรองระบบ ระยะเวลา 1 วัน 6.ร่วมแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับรองระบบ ระยะเวลา 1 วัน ทั้งหมดจะใช้เวลา 10 วัน ซึ่งสามารถกำหนดวันเข้ามาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม จำนวนวันดังกล่าวเป็นการประมาณการเท่านั้น สามารถลดหรือเพิ่มวันได้ตามความต้องการของลูกค้า หมายเหตุ การชำระเงินจะจ่าย ณ วันที่เข้าไปดำเนินการ ของส่วนงานเฟสที่ 2

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษา แนะนำ วางระบบ GMP HACCP ISO9001

  • 1. เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน เสนอราคาการดำเนินการวางระบบทั้งหมด
  • 2. หลังจากลูกค้าตกลงจะจ้างดำเนินการวางระบบ GMP HACCP ISO9000 แล้ว เราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ วางแผนการดำเนินการ ระยะเวลา 1 วัน 2.แนะนำ วางระบบ การเตรียมเอกสารทั้งหมด ตรวจสอบเอกสารทั้งหมด ระยะเวลา 5 วัน 3.อบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด ระยะเวลา 1 วัน 4.แนะนำการนำระบบมาใช้งานจริง ระยะเวลา 1 วัน 5.ตรวจสอบระบบก่อนที่จะเข้าสู่ การรับรองจากหน่วยงานที่รับรองระบบ ระยะเวลา 1 วัน 6.ร่วมแก้ไขปัญหาหลังจากการตรวจสอบจากหน่วยงานที่รับรอง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

หลังจากที่พูดคุยรายละเอียดธุรกิจและชำระค่าบริการแล้ว เราจะมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้ 1.เข้าไปตรวจสอบหน้างาน เอกสารต่างที่ต้องดำเนินการ เพื่อดูความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน

ฟรีแลนซ์
ชาญณรงค์

รับปรึกษางานขอ อย. อ1. อ2. และดำเนินการยื่นให้จนได้ใบรับรองจาก อย.

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน