ออกแบบ Name card, Banner, Billboard ป้ายโฆษณา สิ่งพิมพ์

งานเร็ว คุยง่าย สื่อสารรวดเร็ว รู้และเข้าใจกระบวนการความเหมาะสม รูปแบบการจัดวาง ผ่านออกแบบมากกว่า 20 ปี Name card, Banner, Billboard ให้กับบริษัท ห้างร้าน ผลิตภัณฑ์ แบรนด์สินค้า อสังหาทรัพย์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของกิน น้ำ ขนม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน แบรนด์สินค้าในประเทศ และต่างประเทศ ถนัดงานออกแบบ Mood&Tone 1. Minimal style 2. Modern style 3. Classic Style File Artwork 1. ออกแบบใน Illustrator ได้รับ Artwork เป็น file .ai + jpg 2. สามารถให้ artwork ใน Photoshop แบบแยก layer ได้ ลูกค้าโปรดระบุบ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ Name card, Banner, Billboard ป้ายโฆษณา สิ่งพิมพ์

  • 1. ส่งข้อมูลที่จำเป็นในการออกแบบ แนวทางในการออกแบบ สื่อ ขนาด จำนวนชิ้นงาน
  • 2. ส่งงานตามแนวทางออกแบบที่ได้รับจากลูกค้า จำนวน 3 แบบ
แพ็กเกจ
Package A : ออกแบบ 1 ชิ้นงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ได้รับในการออกแบบ Name card, Banner, Billboard 1 ชิ้นงาน 1. Banner, Billboard กรณีงานสิ่งพิพม์ ส่ง Artwork ที่ Creative Outline แล้วเป็นไฟท์ .ai + jpg ตามขนาดจริงพร้อมส่งให้ทางฝ่ายผลิตงาน 2. กรณีงาน Name card ส่ง Artwork ที่ Creative Outline แล้วเป็นไฟท์ .ai + jpg ตามขนาดจริงพร้อมส่งให้ทางฝ่ายผลิตงาน * สามารถระบุบ ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดของพนักงงานในออฟฟิตของลูกค้าได้ จำนวน 5 ท่าน เพื่อความสะดวกของลูกค้ารบกวนระบุไฟย์งานที่ต้องการได้ครับ

Package A : ออกแบบ 2 ชิ้นงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ได้รับในการออกแบบ Banner Billboard 2 ชิ้นงาน 1. Banner, Billboard กรณีงานสิ่งพิพม์ ส่ง Artwork ที่ Creative Outline แล้วเป็นไฟท์ .ai + jpg ตามขนาดจริงพร้อมส่งให้ทางฝ่ายผลิตงาน 2. กรณีงาน Name card ส่ง Artwork ที่ Creative Outline แล้วเป็นไฟท์ .ai + jpg ตามขนาดจริงพร้อมส่งให้ทางฝ่ายผลิตงาน * สามารถระบุบ ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดของพนักงงานในออฟฟิตของลูกค้าได้ จำนวน 20 ท่าน เพื่อความสะดวกของลูกค้ารบกวนระบุไฟย์งานที่ต้องการได้ครับ

Package A : ออกแบบ 3 ชิ้นงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ได้รับในการออกแบบ Banner Billboard 3 ชิ้นงาน 1. Banner, Billboard กรณีงานสิ่งพิพม์ ส่ง Artwork ที่ Creative Outline แล้วเป็นไฟท์ .ai + jpg ตามขนาดจริงพร้อมส่งให้ทางฝ่ายผลิตงาน 2. กรณีงาน Name card ส่ง Artwork ที่ Creative Outline แล้วเป็นไฟท์ .ai + jpg ตามขนาดจริงพร้อมส่งให้ทางฝ่ายผลิตงาน * สามารถระบุบ ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดของพนักงงานในออฟฟิตของลูกค้าได้ จำนวน 30 ท่าน เพื่อความสะดวกของลูกค้ารบกวนระบุไฟย์งานที่ต้องการได้ครับ

ฟรีแลนซ์
Phumeth

ชำนาญการออกแบบ Creative & Graphic design มาก 20 ปี สอนวิชาหลากหลาย มีความถนัดรอบด้าน ครบจบในคนเดียว เคยเป็นอาจารย์พิเศษสอนที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะดิจิทัลมีเดีย ผู้ช่วยสอน(TA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน