รับงานสร้างแบรนด์ Brand Building

เป็นผู้เชี่ยวชาญ "ที่ปรึกษาธุรกิจ และ การสร้าง Brand Strategy" (ราคาเหมาะสม) เราไม่ใช่นักสร้างแบรนด์ที่เริ่มจาก Product Brand เราจะเริ่มสร้างแบรนด์ภาพใหญ่ขององค์กรก่อน เพื่อทำ Brand DNA หา Brand Purpose เพื่อให้ได้ Brand Positioning ในการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน และไปใส่ใน Product/Service Brand ทุกสิ่งทุกอย่างอีกที เพื่อสร้าง Brand Experience ในทุก Touch Point นั่นจะนำมาซึ่งความแตกต่างจากคู่แข่ง มีตัวตนมีเอกลักษณ์เพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริง สู่กลุ่มเป้าหมายของคุณ 1. วิเคราะห์ Brand Model (Brand DNA : Business Description, Brand Purpose, Brand Positioning, Brand Attributes, Brand Promise, Brand Identity) ของผู้ประกอบการ 2. สร้าง Brand Personality/Brand Identity, Brand Culture, Brand Awareness, Brand CSR, Brand CRM ต่ออย่างมีระบบ 3. ที่ปรึกษาการสร้าง Brand Awareness สื่อสารที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ 4. จัดทำ Report เก็บ Brand Model ที่วางไว้ เพื่อเป็นต้นแบบและคลุมทิศทางในการทำธุรกิจของคุณ "ยินดีให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา ตลอดระยะเวลาการทำงานครับ"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานสร้างแบรนด์ Brand Building

  • 1. อบรมสัมมนา Branding เพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ถ้าผู้ประกอบการเข้าใจในครั้งนี้ จะทำการ Workshop และให้การบ้านทันที
  • 2. คฺ้นหา Brand Model ผู้ประกอบการเอาการบ้านมาส่งและปรับปรุง ปรับเปลี่ยนในวันนั้นทั้งวัน
แพ็กเกจ
ที่ปรึกษาสร้างแบรนด์ให้
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- ค่าที่ปรึกษาฟรี 1 วัน 2-3 ชม. เพื่อความเข้าใจเดียวกัน - ค่าสร้างแบรนด์ 160,000 บาท แบ่งเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 40,000 บาท - ครั้งที่ 1 สัมมนา Branding เพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ถ้าผู้ประกอบการเข้าใจ จะทำการ Workshop และให้การบ้านทันที - ครั้งที่ 2 ผู้ประกอบการส่งการบ้านและปรับปรุงทั้งวัน - ครั้งที่ 3 ที่ปรึกษาจะทำ PowerPoint ของ Branding มานำเสนอ ผู้ประกอบการสามารถปรับเปลี่ยนได้ - ครั้งที่ 4 บทสรุป Branding ของผู้ประกอบการ ที่เป็น Brand Model ในการกำหนดทิศทางสร้าง Brand Experience ต่างๆ

ที่ปรึกษาเรื่องการสร้างแบรนด์อย่างเดียว
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ถ้าผู้ประกอบการขอให้เป็นที่ปรึกษาก็พอ ทางที่ปรึกษาจะคิดเฉพาะค่าที่ปรึกษา ผู้ประกอบการไม่ต้องเข้ากระบวนการสร้าง จะคิดเป็นครั้งละ 3 ชม. 15,000 บาท หรือทั้งวัน 30,000 บาท 9.00 – 17.00 น.

Seminar Branding for Business & SMEs
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คุณจะได้เรียนรู้ในหลักการและวิธีการเพื่อสร้างแบรนด์ที่แท้จริง! - รู้จักความหมายที่แท้จริงของการสร้างแบรนด์ - คุณจะเรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ : Brand Model/DNA, Brand Purpose, Brand Positioning, Brand Attributes, Brand Promise, Brand Personality, Brand Identity, Brand Culture, Brand Awareness, Brand CSR, Brand CRM - การนำ Brand Model มาใส่ลงใน Business Model - การทำ Workshop เพื่อให้ได้ Brand Model ของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นทิศทางในการไปบรีฟ Supplier กับงานต่างๆ ที่จะทำต่อเนื่อง

ฟรีแลนซ์
ธนพิสิฐ

ผมเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์งานโฆษณาของบริษัทแห่งหนึ่งที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางานโฆษณา การสร้างแบรนด์ เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างทั่วถึง ความสามารถของผมครอบคลุมทั้งทางด้าน Branding, Marketing, Communications

06/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน