ออกแบบ 3D Model,Animation,Rigging, Skin weight, texture, LowPoly Games

ออกแบบ 3D Model, Animation,Rigging, Skin weight, texture,LowPoly Games high detail ตามที่ลูกค้าต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ 3D Model,Animation,Rigging, Skin weight, texture, LowPoly Games

  • 1. รับบรีฟหรือสเกทจากลูกค้า
  • 2. เริ่มทำงานสร้างต้นแบบ แล้วส่งให้ลูกค้าแอพพรูฟ
แพ็กเกจ
Asset ต่างๆประกอบฉาก, โมเดลการ์ตูนทั่วไปเครื่องแต่งตัวไม่เยอะ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Obj, FBX, Maya, Blender,Zbrush ไฟล์ ที่ทำสำเร็จแล้ว

โมเดลสำหรับเกมส์ โมเดลคน หรือสัตว์ ที่มีรายละเอียดมาก
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Obj, FBX, Maya, Blender ไฟล์ ที่ทำสำเร็จแล้ว

ใส่กระดูกร่างกาย+หน้า,BlenShape, Bone,Skin weight, Control rig,Facial control, IK/FK
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Obj, FBX, Maya, Blender ไฟล์ ที่ทำสำเร็จแล้ว

ฟรีแลนซ์
Duangdoen

I'm speciallize in games character 3D modeling, rigging, skin weight, animation, motion capture, 3D video composit.

10/2021
เป็นสมาชิก
80 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
13 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน