รับทำแผนที่ทุกประเภท วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ RS

- จัดทำแผนที่ตามที่ความต้องการ ทั้งรูปแบบ เป็นไฟล์ Shapefile หรือ GIF,JPG,PNG,TIFF หรือตามตกลง - Digitize ข้อมูลต่างๆ ตามที่ความต้องการ - การรวมและตัดพื้นที่เฉพาะที่ต้องการ - วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ - แปลง Shapefile เป็น .Geojson หรือ .Json เพื่อง่ายต่อการแสดงบนเว็บไซต์ - แปลภาพถ่ายดาวเทียม ตามข้อตกลง เช่น แปลพื้นที่ป่า ชุมชน แหล่งนํ้า เป็นต้น - ทำ Pan Sharpening ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อความคมชัด - แปลงพิกัดแผนที่ - นำเข้าภาพใส่ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ให้กับภาพ - งานคีย์ข้อมูล นำเข้าพิกัดและขึ้นรูปแผนที่ - มีไฟล์ขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน พร้อมสำหรับจัดทำแผนที่ทั่วไป - การจัดการฐานข้อมูลด้าน GIS - รวมแบนด์ และต่อภาพถ่ายดาวเทียม พื้นที่ที่ต้องการ รายละเอียดการทำงาน 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ 2. ตกลงราคาและระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดชำระค่าจ้าง *ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน 3. ถ้ามีข้อผิดพลาดสามารถปรับแก้ได้ตามความเหมาะสม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแผนที่ทุกประเภท วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ RS

  • 1. 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ
  • 2. 2. ตกลงราคาและระยะเวลาส่งงาน และรายละเอียดชำระค่าจ้าง *ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ส่งมอบงานตามรายละเอียดที่ตกลง แก้ไขกี่ครั้งก็ได้หากยังอยู่ในช่วงเวลาของการแก้ไขตามรายละเอียดที่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Rachane

นักภูมิสารสนเทศ และงานด้านสิ่งแวดล้อม จบการศึกษาปริญญาโทด้านนี้โดยตรง เป็นตัวแทน GISTDA เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน GIS/RS ณ ประเทศจีน และมีความเชี่ยวชาญด้านการรับรู้ระยะไกลและภูมิสารสนเทศ

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน