🩺ผู้ติดตาม Blockdit 4.3k อจ.เภสัชจบจุฬา 💎งานแปล+อธิบายฟรี / ถอดเทปด้านการแพทย์-วิทยาศาสตร์-อื่่น ๆ

พี่นกจบเภสัชจากจุฬา เคยเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ทำงานโรงพยาบาล ร้านยาชั้นนำหลายแห่ง มีประสบการณ์รับงานเขียน-แปลด้านสุขภาพให้หลายเว็บไซต์ค่ะ ปัจจุบันทำเพจและเว็บไซต์ตัวเองนำเสนอเรื่องราวทางสุขภาพและวิทยาศาตร์สายการแพทย์ค่ะ พี่นกถนัดเขียนในเชิงให้ความรู้ทางวิชาการกึ่งเล่าเรื่องชวนให้อ่านจนจบ ซึ่งท่านขอชมตัวอย่างผลงานได้ค่ะ นอกจากงานเขียนแล้ว ยังรับแปลภาษาจากเปเปอร์งานวิจัย-เอกสารทางการแพทย์ ตลอดจนถอดเทปการอบรม / ประชุม / workshop ต่าง ๆ ทางการแพทย์และสาขาอื่น ๆ ด้วยค่ะ ฯลฯ (สอบถามได้ค่ะ) *พี่นกยินดีให้แสดง ชื่อ-สกุล-ประวัติ ในฐานะเภสัชกรผู้สร้างสรรค์งาน หากท่านต้องการความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นค่ะ ----------------------------- 🆎 ENGLISH VERSION สำหรับงานเขียนภาษาอังกฤษ ของพี่นกจะมี 2 แบบค่ะ คือ แบบ 1. เป็นผลงานที่พี่นกเขียนและผ่านการตรวจทานซ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ Native ENGLISH Speaker คุณภาพระดับ AAA แบบ 2. เป็นผลงานที่พี่นกเขียนเอง ผ่านการตรวจเช็คไวยากรณ์แล้ว อ่านได้ไหลรื่น แต่ไม่ได้ผ่านตรวจทานซ้าโดยผู้เชี่ยวชาญ Native ENGLISH Speaker คุณภาพระดับ A-AA ---------------------------

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 🩺ผู้ติดตาม Blockdit 4.3k อจ.เภสัชจบจุฬา 💎งานแปล+อธิบายฟรี / ถอดเทปด้านการแพทย์-วิทยาศาสตร์-อื่่น ๆ

  • 1. ท่านส่งไฟล์งานต้นฉบับ เพื่อประเมินราคาและเวลาที่ใช้ ท่านชำระเงิน // เมื่อระบบแจ้งว่าท่านชำระเงินแล้ว จะเริ่มงานทันทีค่ะ
  • 2. พี่นกส่งไฟล์ชิ้นงานให้ท่าน เป็นไฟล์ word.docx และ/หรือ link อ้างอิงต่าง ๆ ตามแพคเกจที่ท่านเลือก (ที่ตกลงกันก่อนเริ่มงาน) ภายในกำหนดที่แจ้งไว้
แพ็กเกจ
📚 "J" Journal แปลเปเปอร์งานวิจัย จาก ENGLISH เป็นภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ไฟล์งานแปลภาษาไทย .docx 2. Link-คลิปที่พี่นกค้นคว้าเสริมเพิ่มเติมให้ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 💰500 บาท= ราคาสำหรับต่อ 1 หน้าจากต้นฉบับ paper original นะคะ หากมีความยากหรืองานละเอียดมาก อาจเพิ่มราคาต่อหน้าอีก 50-200 บาทค่ะ ⭐หากไม่ต้องค้นคว้าเพิ่ม / ไม่ใช่งานสายแพทย์ เช่น ข่าวต่างประเทศ การตลาด ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ แปลในกรอบเท่าที่ต้นฉบับมีให้ ราคา 400 บาทต่อหน้าค่ะ ⭐กำหนดส่งงาน จะไม่เกินที่ระบุไว้ต่อ 1 หน้าต้นฉบับภาษาอังกฤษค่ะ

🔊 "C" Clip ถอดเสียงคลิป จากเสียงบรรยายภาษาไทย เป็น WORD อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ไฟล์ WORD ภาษาไทย .docx ที่ถอดเสียง (ถ้าไม่รับ คิด 600 บาท) 2. ไฟล์ WORD ภาษาอังกฤษ .docx ที่แปลเรียบร้อยแล้ว พี่นกแปลเอง เช็คแกรมม่าแล้ว อ่านไหลรื่น งานเกรด A-AA ไม่ได้ตรวจทานซ้ำจาก Native ENGLISH speaker นะคะ 🛑งานถอดเสียงคลิปจะไม่มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มนะคะ 💰800 บาท= ราคาสำหรับต่อ 10 นาที จากคลิปต้นฉบับที่เป็นภาษาไทยนะคะ หากมีความยากหรืองานละเอียดมาก เพิ่มราคาอีก 50-200 บาท ต่อ 10 นาทีค่ะ ⭐กำหนดส่งงาน จะไม่เกินที่ระบุไว้ต่อคลิปต้นฉบับภาษาไทย 10 นาทีค่ะ

📈 "T" Text แปลคู่มือ ข่าว บทความจากเว็บไซต์ ฯลฯ แปลจาก ENGLISH เป็นภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ 1. ไฟล์งานแปล ภาษาไทย .docx 2. Link-คลิปที่พี่นกค้นคว้าเสริมเพิ่มเติมให้ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 💰500 บาท= ราคาสำหรับต่อ 1 หน้า เมื่่อแปลงเป็นอักษร Augsana16 นับคำด้วย MS Word 1 หน้า A4 EN = 350-400 คำ ถ้าเนื้อหาเฉพาะ-งานละเอียดมาก เพิ่มราคา 50-200 บาทต่อหน้าค่ะ ⭐หากไม่ต้องค้นคว้าเพิ่ม / ไม่ใช่งานสายแพทย์ เช่น ข่าวต่างประเทศ การตลาด ไลฟ์สไตล์ ฯลฯ แปลในกรอบเท่าที่ต้นฉบับมีให้ ราคา 400 บาทต่อหน้าค่ะ ⭐กำหนดส่งงาน จะไม่เกินที่ระบุไว้ต่อ 1 หน้าต้นฉบับภาษาอังกฤษค่ะ

ฟรีแลนซ์
BhaesajPnok

เภสัชพี่นก .. เภสัชกรที่รักการเขียนพอ ๆ กับรักอิสระในการใช้ชีวิต ขับเคลื่อนงานเขียนด้วยความอยากรู้ของตัวเอง ผลงานจึงเป็นเอกลักษณ์ และแสดงถึงความสนใจ-ศักยภาพในการเขียนและแปลในช่วงเวลานั้น ๆ คติประจำตัว คือ เคารพเวลาตัวเองเช่นเดียวกับเคารพเวลาผู้อื่น เพราะคำนึงเสมอว่าทุกวัน เรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
52 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน