milestone

🏆พิสูจน์อักษร กว่า 24 ภาษา💎ทีมเภสัชพี่นก 🎯 All by Experts & Native Speakers in various fields 👑

🏆 "เราไม่ได้แข่งขันที่ราคา เราเน้นที่คุณภาพของคอนเทนต์" ✅ ตรวจพิสูจน์อักษร & แก้ไขรูปประโยค 💎 ราคางาน สมกับประสบการณ์-ศักยภาพ ของทีมบุคลากรสหสาขา และผู้เชี่ยวชาญ Native speakers มากกว่า 24 ภาษา 🎯 ภาษาอังกฤษ รัสเซีย เยอรมัน สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส โปรตุเกส (บราซิล) สวีเดน นอร์เวย์ ดัชต์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ไอร์แลนด์ ภาษาจีนกลาง จีนไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี อาหรับ อินเดีย ฮินดี ภาษาไทย มลายู มาเลเซีย อินโดนีเซีย พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา (เขมร) อื่น ๆ 🌞 อำนวยการผลิตและดูแลมาตรฐาน โดย เภสัชพี่นก อาจารย์เภสัชกร (อดีต) จบจุฬาฯ 📢 กรุณาส่งไฟล์ทั้งหมด เพื่อประเมินราคา-ระยะเวลาทำงาน (มิเช่นนั้น ต้องขอปฏิเสธงานค่ะ) ⛔ ไม่รับทำ ในกรณีที่งานเขียนต้นฉบับมาจาก AI Robot / Google translation (หากต้องการใช้บริการ ทีมงานจะคิดในราคางานเขียนใหม่ 100% ค่ะ) 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชม. คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 🏆พิสูจน์อักษร กว่า 24 ภาษา💎ทีมเภสัชพี่นก 🎯 All by Experts & Native Speakers in various fields 👑

  • 1. รับทำเฉพาะไฟล์ที่เป็น WORD.docx พร้อมให้แก้ไขแล้ว โดยท่านต้องส่งไฟล์ให้พี่นก “ทั้งฉบับ” เพื่อประเมินราคาและเวลาที่ใช้ // ลูกค้าแจ้งว่า ต้องการไฟล์งานแบบใด ระหว่าง (1) ไฟล์แสดงจุดแก้ไข หรือ (2) ไฟล์ completed final ที่ไม่แสดงจุดแก้ไข ซึ่งจะราคางานต่างกัน // ราคาที่ระบุในตารางงาน คือ ราคาแบบ (1) แสดงจุดแก้ไขค่ะ (หากต้องการไฟล์ completed final หลังแก้ไข แบบที่ไม่มีการแสดงจุดแก้ไข มีค่างานเพิ่มอีก 50% ของราคาประเมิน กรุณาแจ้ง-ชำระตั้งแต่การบรีฟงาน เพื่อความรวดเร็วค่ะ)
  • 2. ⛔ ไม่รับงานที่ต้นฉบับมาจากการแปลด้วย AI Robot / Google translation หรือต้องเขียน rewrite ใหม่ ไม่ว่าเฉพาะย่อหน้าหรือทั้งฉบับค่ะ ❌จำเป็นต้องปฏิเสธงาน หากลูกค้าไม่ส่งไฟล์งานให้ประเมินทั้งฉบับ // 🎨 หากท่านต้องการภาพกราฟฟิคประกอบร่วมด้วย โปรดระบุรายละเอียดในขั้นบรีฟงาน เพื่อประเมินงานเช่นกันค่ะ
แพ็กเกจ
🟩🏆 "SUPREME" EN / TH เนื้อหามีศัพท์เฉพาะศาสตร์ แพทย์-ประกัน-การลงทุน และอื่น ๆ // 💎 กรณีต้นฉบับมิใช่ภาษาไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 📢ราคาที่ระบุเป็นราคาเริ่มต้น ขึ้นกับรายละเอียดเนื้อหาค่ะ 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชม. คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

🆎 การคิดราคา จะนับจากการแปลงจากต้นฉบับลง MS Word ตัวอักษรขนาด Augsana16 ใน 1 หน้า A4 ภาษาไทย=500-550 คำ, EN=350-400 คำ 📊ถ้าเป็นแผนภาพ ตัวอักษรไม่เต็มหน้า คิดครึ่งราคา (ประเมินเป็นเคสไป) 💰EN (ราคาต่อ 1 หน้า) หน้า1-5=500 บาท หน้า6-10=475บ หน้า11 ขึ้นไป=450บ 💰ภาษาไทย (ราคาต่อ 1 หน้า) หน้า1-5=35 บาท หน้า6-10=32บ หน้า11 ขึ้นไป=30บ 💥ขอปฏิเสธงาน หากลูกค้าไม่ส่งไฟล์งานให้ประเมินทั้งฉบับ 💥หากมีจุดผิดต้องแก้ไขมากคิดที่ 500-1,000 บาท"ทุกหน้า" 🕑ระยะเวลาทำงานไม่เกินที่ระบุไว้ต่อหนึ่งหน้า A4*****

🟩👑"CROWN" EN / TH มีศัพท์เฉพาะทางเล็กน้อย เนื้อหาสาระเข้มข้น ต้องการความน่าเชื่อถือสูง : แพทย์-ประกัน-การลงทุน และอื่น ๆ // 💎 กรณีต้นฉบับมิใช่ภาษาไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 📢ราคาที่ระบุเป็นราคาเริ่มต้น ขึ้นกับรายละเอียดเนื้อหาค่ะ 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชม. คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

🆎 การคิดราคา จะนับจากการแปลงจากต้นฉบับลง MS Word ตัวอักษรขนาด Augsana16 ใน 1 หน้า A4 ภาษาไทย=500-550 คำ, EN=350-400 คำ 📊ถ้าเป็นแผนภาพ ตัวอักษรไม่เต็มหน้า คิดครึ่งราคา (ประเมินเป็นเคสไป) 💰EN (ราคาต่อ 1 หน้า) หน้า1-5=450 บาท หน้า6-10=425บ หน้า11 ขึ้นไป=400บ 💰ภาษาไทย (ราคาต่อ 1 หน้า) หน้า1-5=30 บาท หน้า6-10=28บ หน้า11 ขึ้นไป=25บ 💥ขอปฏิเสธงาน หากลูกค้าไม่ส่งไฟล์งานให้ประเมินทั้งฉบับ 💥หากมีจุดผิดต้องแก้ไขมากคิดที่ 500-1,000 บาท "ทุกหน้า" 🕑ระยะเวลาทำงานไม่เกินที่ระบุไว้ต่อหนึ่งหน้า A4*****

🟩🌞"SUNNY" EN / TH เนื้อหาสาระทั่วไป อ่านเพลิน ต้องการปรับความไหลลื่นในการเชื่อมโยงเรื่องราว // 💎 กรณีต้นฉบับมิใช่ภาษาไทย สอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ 📢ราคาที่ระบุเป็นราคาเริ่มต้น ขึ้นกับรายละเอียดเนื้อหาค่ะ 🔥 งานด่วน ขอรับภายใน 24 ชม. คิดเพิ่ม 100% (หากคิวงานสะดวก จึงรับค่ะ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

🆎 การคิดราคา จะนับจากการแปลงจากต้นฉบับลง MS Word ตัวอักษรขนาด Augsana16 ใน 1 หน้า A4 ภาษาไทย=500-550 คำ, EN=350-400 คำ 📊ถ้าเป็นแผนภาพ ตัวอักษรไม่เต็มหน้า คิดครึ่งราคา (ประเมินเป็นเคสไป) 💰EN (ราคาต่อ 1 หน้า) หน้า1-5=425 บาท หน้า6-10=400บ หน้า11 ขึ้นไป=375บ 💰ภาษาไทย (ราคาต่อ 1 หน้า) หน้า1-5=28 บาท หน้า6-10=25บ หน้า11 ขึ้นไป=22บ 💥ขอปฏิเสธงาน หากลูกค้าไม่ส่งไฟล์งานให้ประเมินทั้งฉบับ 💥หากมีจุดผิดต้องแก้ไขมากคิดที่ 500-1,000 บาท "ทุกหน้า" 🕑ระยะเวลาทำงานไม่เกินที่ระบุไว้ต่อหนึ่งหน้า A4*****

ฟรีแลนซ์
BhaesajPnok

เภสัชพี่นก เภสัชกร-นักเขียน-นักแปล ผู้ขับเคลื่อนชีวิตด้วยการตั้งคำถามต่าง ๆ กับตัวเอง สิ่งที่คิดและทำ จึงป็นอัตลักษณ์ แสดงถึงความสนใจและศักยภาพในช่วงเวลานั้น ๆ ให้ความสำคัญกับวินัยและเวลา เคารพเวลาของตัวเอง = เคารพเวลาของคนอื่น เพราะถือว่าคนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกคน

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน