"TRUST" โปรโมตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นวตกรรม เทคโนโลยีเสริมคุณภาพชีวิต บริการทางการแพทย์ by เภสัชพี่นก

ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือนวตกรรมของคุณจะทำขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาของคนส่วนใหญ่หรือตอบโจทย์เฉพาะกลุ่ม ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณลงทุนไปมิใช่น้อย แม้คุณจะเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายหรือผู้นำเข้าสินค้าก็มีต้นทุนเช่นกัน คุณจึงไม่ควรมองข้ามการสร้างภาพลักษณ์และการจดจำที่ดีแก่ผู้คน! เพราะสำหรับธุรกิจเพื่อสุขภาพแล้ว เป้าหมายไม่ใช่เร่ง "การขาย" แต่คือ "การตลาดที่จริงใจ" สร้างฐานความเชื่อมั่นลูกค้าประจำและใหม่ ด้วยข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ นั่นคือ คำตอบที่คุณต้องเลือก "TRUST" โดยเภสัชพี่นกค่ะ * * * * * * * * * * สไตล์การเขียน * * * * * * * * * * ลูกค้าระบุแนวที่ต้องการ จากผลงานเก่าที่พี่นกเคยทำออนไลน์ไว้ (พร้อมส่งให้ชมเพิ่มเติมค่ะ) พี่นกขอสงวนสิทธิ์ "งด" แก้ไขสำนวนแนวการใช้ภาษาทุกกรณีค่ะ (ถ้าเป็นแนวที่ไม่ถนัด จะปฏิเสธทันที ไม่ให้เสียเวลาค่ะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ "TRUST" โปรโมตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ นวตกรรม เทคโนโลยีเสริมคุณภาพชีวิต บริการทางการแพทย์ by เภสัชพี่นก

  • 1. ลูกค้าบรีฟงานแสดงรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน
  • 2. พี่นกส่งงาน pdf ให้ชมบางส่วน และสุดท้ายที่ final draft (.pdf)
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
TRUST SWIFT
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. บทความภาษาไทย นับคำด้วยโปรแกรม Microsoft Word (.docx) ยาว 1-300 คำ 2. URL address มากกว่า 5* link reference ต่างประเทศ งานวิจัย (Journal) คลิปวิดีโอ *เวลาที่ใช้ ขึ้นกับความละเอียดของการบรีฟ เนื้อหาและคิวงานค่ะ [งานทุกชิ้นพี่นกทำเอง เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดค่ะ]

TRUST STANDARD
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. บทความภาษาไทย นับคำด้วยโปรแกรม Microsoft Word (.docx) ยาว 500-750 คำ 2. URL address มากกว่า 5* link reference ต่างประเทศ งานวิจัย (Journal) คลิปวิดีโอ *เวลาที่ใช้ ขึ้นกับความละเอียดของการบรีฟ เนื้อหาและคิวงานค่ะ [งานทุกชิ้นพี่นกทำเอง เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดค่ะ]

TRUST LOYAL
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. บทความภาษาไทย นับคำด้วยโปรแกรม Microsoft Word (.docx) ยาว 1,000-1,200 คำ 2. URL address มากกว่า 5* link reference ต่างประเทศ งานวิจัย (Journal) คลิปวิดีโอ *เวลาที่ใช้ ขึ้นกับความละเอียดของการบรีฟ เนื้อหาและคิวงานค่ะ [งานทุกชิ้นพี่นกทำเอง เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีที่สุดค่ะ]

ฟรีแลนซ์
BhaesajPnok

เภสัชพี่นก .. เภสัชกรที่รักการเขียนพอ ๆ กับรักอิสระในการใช้ชีวิต ขับเคลื่อนงานเขียนด้วยความอยากรู้ของตัวเอง ผลงานจึงเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความสนใจและศักยภาพในแต่ละช่วงเวลา มีคติประจำตัว คือ เคารพเวลาตัวเองเช่นเดียวกับเคารพเวลาผู้อื่น เพราะคำนึงเสมอว่าทุกคนมีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากันทุกวันค่ะ

05/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน