แปลงาน ไทย-อังกฤษ บทความทั่วไปจนถึงบทความทางวิทยาศาสตร์

รับแปลงานไทย-อังกฤษ แปลงานทั่วไป งานวิจัย บทคัดย่อ วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 👩🏻‍🔬🔬 Language skill - TOEIC 800 - IELTS 6.5

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลงาน ไทย-อังกฤษ บทความทั่วไปจนถึงบทความทางวิทยาศาสตร์

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งเอกสารต้นฉบับมาเพื่อทำการประเมินราคาและระยะเวลา (สามารถขอดูตัวอย่างการแปลได้ 4-5 บรรทัด)
  • 2. ผู้แปลแจ้งราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
งานแปลทั่วไป/พิสูจน์อักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานแปลทั่วไป/บทความ/เรื่องสั้น/รายงาน งานด่วน +10%

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บทความทางวิชาการ/วิทยาศาสตร์/การแพทย์ งานด่วน +10%

ฟรีแลนซ์
Beau

รับแปลงานไทย-อังกฤษ งานวิจัย/วิทยาศาสตร์/การแพทย์ TOEIC 800 IELTS 6.5

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน