รับแปลเอกสาร ไทย-ENG, ENG-ไทย

รับงานแปลทุกประเภท รับประกันด้วยปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 เอกภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 910 ผลงานแปลที่ผ่านมา บทคัดย่องานวิจัย เว็บไซต์ท่องเที่ยว วรรณกรรม ซับไตเติลละครทีวี เรื่องสั้น หนังสือชีวประวัติ ทะเบียนบ้าน ใบสมรส บัตรประชาชน ใบจบการศึกษา เรียงความ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร ไทย-ENG, ENG-ไทย

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งงานมาให้ฟรีแลนซ์เพื่อดูรายละเอียดความยากง่ายของงาน ผู้แปลกำหนดวันส่งงานและเสนอราคางานให้ผู้ว่าจ้าง
  • 2. ฟรีแลนซ์เริ่มทำงานทันทีที่ผู้ว่าจ้างชำระเงิน
แพ็กเกจ
แปลไทยเป็นอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แปลไทยเป็นอังกฤษ 1. ราคาหน้าละ 250/400คำ | 4 หน้าขึ้นไป หน้าละ 230/1หน้า | 10 หน้าขึ้นไป หน้าละ 200 2. ส่งงานในรูปแบบฟอนต์ Time New Roman ขนาดตัวอักษร 11 ไฟล์ word หรือ pdf 3. หากต้องการเอกสารเร่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมง 400บาท/1หน้า/400คำ 4. ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขงานได้จนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ ยกเว้นมีการแก้ไขต้นฉบับ หรือกดอนุมัติงานแล้ว

แปลอังกฤษเป็นไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. ราคาหน้าละ 250/400คำ | 4 หน้าขึ้นไป หน้าละ 230/1หน้า | 10 หน้าขึ้นไป หน้าละ 200 2. ส่งงานในรูปแบบฟอนต์ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 ไฟล์ word หรือ pdf 3. หากต้องการเอกสารเร่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมง 400บาท/1หน้า/400คำ 4. ผู้ว่าจ้างสามารถแก้ไขงานได้จนกว่าผู้ว่าจ้างจะพอใจ ยกเว้นมีการแก้ไขต้นฉบับ หรือกดอนุมัติงานแล้ว

ฟรีแลนซ์
Thitima

จบการศึกษามนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 | A new graduate majoring in English with first class honor

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน