รับวาด Diagram และ แผนผัง ตามความต้องการ

** โปรแกรมที่ใช้วาดจะใช้โปรแกรม Microsoft Visio ** ** รับวาด Flowchart, Diagram, แผนผังโดยทั่วไปหรือแผนผังของระบบ , แผนที่ ** 1. คุยรายละเอียดประเภทของไดอะแกรมหรือแผนผังที่ต้องการให้วาด 2.ตกลงราคาและระยะเวลา 3. ส่งมอบงานให้ลูกค้า ** อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาและระยะเวลา โดยขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวาด Diagram และ แผนผัง ตามความต้องการ

  • 1. ลูกค้าบอกรายละเอียดงาน ระบบที่ต้องการให้วาด และกำหนดส่งงาน เพื่อประเมินราคา
  • 2. ถ้าลูกค้าพอใจกับเงื่อนไข ให้ลูกค้าโอนเงินมาพร้อมกับข้อมูลงานให้ฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 750 บาท ต่อ 1 ระบบ และราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของระบบที่ต้องการให้วาด **สอบถามรายละเอียดได้ค่ะ **

ฟรีแลนซ์
Korawan

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพ ถนัดงานด้านการออกแบบและวาด Diagram, ทำ Presentation สำหรับใช้ในการนำเสนองาน

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน