Data Analysis รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านการตลาด งานนำเสนอ

Data cleansing, Data Analysis วิเคราะห์ผ่านโปรแกรม Excel, งานนำเสนอ Power point

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Data Analysis รับวิเคราะห์ข้อมูล ทางด้านการตลาด งานนำเสนอ

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่ง ปริมาณงาน ระยะเวลา และงานที่ต้องการ
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคา
แพ็กเกจ
งานด่วน 1 สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Excel file, Word, Power point file

งานความยากปานกลาง 2 สัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

MS Excel, MS Power Point, MS Word

ฟรีแลนซ์
Sarawut

สื่อสารได้ 3 ภาษา (ไทย, อังกฤษ, ฝรั่งเศส) ทำงานด้านวิเคราะห์ข้อมูล โปรเจค งานด้านโลจิสติกส์ งานวิศวกรรมอุตสาหการ งานสอน การนำเสนอ

12/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน