รับทำเว็บไซต์สำเร็จรูป Wordpress Wix บริษัท องค์กร โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ รถมือสอง ราคากันเอง

เป็นบริการสร้างเว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัท องค์กร สินค้า หรือ บริการ ให้ผู้ประกอบการ SME แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์จะอาศัยพื้นฐานเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานและนิยม ได้แก่ Wordpress หรือ Wix ที่เน้นความรวมสะดวกสะบายในการบริหารงานหลักงาน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วนการพัฒนาและง่ายต่อการจัดการหลักงาน ไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานด้านการเขียน Coding ก็สามารถดูแลระบบหลังบ้านได้ แนวคิด: เน้นความเรียบง่าย และการบริหารจัดการต้นทุนของบริษัทได้อย่างเหมาะสม ยกระดับธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถรับรู้สินค้าหรือบริการของบริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์สำเร็จรูป Wordpress Wix บริษัท องค์กร โรงแรม อสังหาริมทรัพย์ รถมือสอง ราคากันเอง

  • 1. เลือกรูปแบบต้องการลักษณะโทนสี/Theme/ตัวอย่างที่สนใจ
  • 2. กำหนดขอบเขตการทำงาน/กำหนด Domain name
แพ็กเกจ
Pre-Business
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สำหรับการทำเว็บไซต์โดย ​Wordpress / Wix เป็นบริการสร้างเว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัท 1 หน้า + โดเมนเนม แนวคิดหลัก: เน้นความเรียบง่าย กระชับและบริหารจัดการต้นทุนขององค์กรได้ง่าย รูปแบบ: เว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัท ลักษณะเลื่อนขึ้น-ลง เนื้อหา: แบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก ที่เน้นความกระชับของเนื้อ ประกอบด้วย - ส่วนหน้าหลัก - ส่วนเกี่ยวกับเรา หรือ เราคือใคร - ส่วนสินค้าหรือบริการ ไม่เกิน 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ - ส่วนช่องทางการติดต่อ **ค่าบริการไม่รวม Domain Name, Hosting, Package Theme Wordpress/WiX

Business
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

สำหรับการทำเว็บไซต์โดย ​Wordpress / Wix เป็นบริการสร้างเว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัท 4 หน้า + โดเมนเนม แนวคิดหลัก: เน้นความเรียบง่าย กระชับและบริหารจัดการต้นทุนขององค์กรได้ง่าย รูปแบบ: เว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัท ลักษณะเลื่อนขึ้น-ลง เนื้อหา: แบ่งเป็น 4 หน้าหลัก ที่เน้นความกระชับของเนื้อ ประกอบด้วย - ส่วนหน้าหลัก - ส่วนเกี่ยวกับเรา หรือ เราคือใคร - ส่วนสินค้าหรือบริการ ไม่เกิน 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ - ส่วนช่องทางการติดต่อ **ค่าบริการไม่รวม Domain Name, Hosting, Package Theme Wordpress/WiX

Pro-Business
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

เว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัท 8 หน้า + โดเมนเนม แนวคิดหลัก: เน้นความเรียบง่าย กระชับและบริหารจัดการต้นทุนขององค์กรได้ง่าย รูปแบบ: เว็บไซต์แสดงข้อมูลบริษัท 4 หน้า เนื้อหา: แบ่งเป็น 4 หน้า แสดงรายละเอียดพอสมควร ประกอบด้วย - ส่วนหน้าหลัก - ส่วนเกี่ยวกับเรา - ส่วนสินค้าหรือบริการ ไม่เกิน 4 ผลิตภัณฑ์/บริการ - ส่วนรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ 1,2,3,4 - ส่วนช่องทางการติดต่อ Google Form, Social Media Google Map, analytic, Business **ค่าบริการไม่รวม Domain Name, Hosting, Package Theme Wordpress/WiX

ฟรีแลนซ์
อดิพงษ์

I am engineer and SME entrepreneur I love to coding and web development by coding or CMSs and favorite create website for help your business. My happiness is help small business to create website. Come to share your requirements I will help you find the best solution for your business website

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน