เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความและ Digital Content ด้านการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ กีฬา

เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ รายงานพิเศษ ด้านการเงิน การลงทุน ประชาสัมพันธ์ หรือนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น ข่าวผลประกอบการ งบการเงิน ภาพรวมธุรกิจ เป็นต้น เขียนบทความสำหรับงานสื่อสารองค์กรที่ใช้สำหรับภายใน และนอกองค์กร เช่น บทความในรายงานประจำปี บทความด้าน CSR บทความที่ใชสำหรับนำเสนอผ่านทาง website องค์กร และบทความสำหรับเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน เป็นต้น สคริปต์รายการ หรือ การถ่ายทำ VDO Presentation สำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่สามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ตรงประเด็น และเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละองค์กร Digital Content ต่าง ๆ สำหรับใช้นำเสนอผ่านทาง Social Media ต่าง ๆ พร้อมออกแบบ Infographic หรือภาพ Graphic ต่าง ๆ ตัวอย่างงานเขียน https://drive.google.com/drive/folders/1uuHXH-u36eY-KOChf6w6gxGqhcDHzQZP?usp=sharing

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ บทความและ Digital Content ด้านการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ฯ โฆษณาประชาสัมพันธ์ กีฬา

  • 1. ผู้ว่าจ้างบรีฟรายละเอียดงานเขียนว่าเป็นงานเขียนในลักษณะใด
  • 2. ผู้ว่าจ้างส่งรายละเอียด ข้อมูล หรือรูปภาพต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับใช้ในงานเขียน
แพ็กเกจ
Content S
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเขียน 1 ชิ้น ใช้เวลาในการดำเนินงาน 1 วัน (ขั้นต่ำ) ส่งมอบงานเป็นไฟล์ Microsoft Word, PDF หรือไฟล์ตามที่ลูกค้าระบุ

Content M
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเขียน 5 ชิ้น ใช้เวลาในการดำเนินงาน 1 วัน (เป็นขั้นต่ำต่อชิ้นงาน) ส่งมอบงานเป็นไฟล์ Microsoft Word, PDF หรือไฟล์ตามที่ลูกค้าระบุ ระยะเวลาแพ็กเกจ 30 วัน

Content L
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานเขียน 10 ชิ้น ใช้เวลาในการดำเนินงาน 1 วัน (เป็นขั้นต่ำต่อชิ้นงาน) ส่งมอบงานเป็นไฟล์ Microsoft Word, PDF หรือไฟล์ตามที่ลูกค้าระบุ ระยะเวลาแพ็กเกจ 60 วัน

ฟรีแลนซ์
มงคล

ประสบการณ์ทำงานในแวดวงตลาดหลักทรัพย์กว่า 10 ปี ในฐานะของผู้สื่อข่าว Content Specialist และ PR Manager ผ่านการทำข่าว และเป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียนมามากกว่า 100 บริษัท

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
13 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน