[ENG ONLY] รับเขียน Text ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ

- รับเขียน content ภาษาอังกฤษ (ระดับเจ้าของภาษา ความถูกต้องแม่นยำของไวยากรณ์และคำศัพท์ 100%) เพิ่มความน่าเชื่อถือและสร้างมาตรฐานระดับสากลให้กับแบรนด์และเว็บไซต์ของท่านเอง - สามารถระบุ target audience (กลุ่มเป้าหมาย) ที่ท่านต้องการได้ โดยให้คำแนะนำในเรื่องของระดับภาษาและลีลาการใช้ภาษาให้เหมาะกับผู้อ่านและรูปแบบงาน - ลูกค้าแจ้งรายละเอียดที่ต้องการ (สินค้า, เนื้อหาโดยรวม) โดยสามารถนำเนื้อหาภาษาไทยมาให้ดูได้ (ไม่ใช่การแปลภาษา แต่เป็นการตีความโดยรวมให้เหมาะสมกับเนื้อหาต้นฉบับ) - แก้ไขงานได้ 2 ครั้งจากเค้าโครงเดิม (พร้อมให้คำแนะนำ) ตามเงื่อนไขในใบเสนอราคา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ [ENG ONLY] รับเขียน Text ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ

  • 1. ลูกค้าแจ้งความต้องการของเนื้อหา (สินค้า/บริการ) ที่ต้องการให้เขียน
  • 2. ลูกค้าแจ้งระดับภาษาที่ต้องการให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์และบริการ
แพ็กเกจ
[ENG ONLY] รับเขียน Text ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ [400-600 words]
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บทความทั่วไป (เขียนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรก) ได้ทุกหมวดประเภทของเนื้อหา จำนวนคำ 400-600 คำ อยู่ในระดับภาษาทั่วไป จะได้รับไฟล์เป็นนามสกุล .doc หรือไฟล์ออนไลน์ (google drive) จำนวน 1 ไฟล์ สามารถแก้ไขงานได้ 3-5 ครั้งตามความเหมาะสม

[ENG ONLY] รับเขียน Text ภาษาอังกฤษทุกรูปแบบ [700-2,000 words]
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บทความทั่วไป (เขียนเป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่แรก) ได้ทุกหมวดประเภทของเนื้อหา จำนวนคำ 700-2,000 คำ อยู่ในระดับภาษาทั่วไป จะได้รับไฟล์เป็นนามสกุล .doc หรือไฟล์ออนไลน์ (google drive) จำนวน 1 ไฟล์ สามารถแก้ไขงานได้ 3-5 ครั้งตามความเหมาะสม

ฟรีแลนซ์
BennyChen

ปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขียนทำงานเขียนให้กับนิตยสารภาษาอังกฤษชั้นนำ ลูกค้าจะได้รับงานเขียน Content ภาษาอังกฤษคุณภาพ ทุกรูปโดยเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลสินค้า แฟชั่น สังคม หรืออื่นๆ โดยสามารถระบุความต้องการได้ครับ

12/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน