พิสูจน์อักษร Proofreading TH-EN

รับพิสูจน์อักษร ตรวจคำผิด ไวยากรณ์ เกลาคำ เรียบเรียงประโยคให้สวยงามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในรูปแบบเอกสารทั่วไป ฟิค นิยาย เรื่องสั้นและบทความวิชาการ website เนื้อหาในสื่อดิจิตอล ฯลฯ รับรองคุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปัจจุบันทำงานในบริษัทต่างชาติ ประสบการณ์นักเรียนแลกเปลี่ยนทุนเต็มจำนวนโครงการ AFS ณ ประเทศปารากวัยและโครงการ YSEALI ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานด่วนคิดเพิ่ม 40 บาทต่อ 500 คำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร Proofreading TH-EN

  • 1. พูดคุยรายละเอียดงาน ระยะเวลาในการทำงาน และตกลงราคากับลูกค้า
  • 2. ส่งงานให้ลูกค้าพิจารณา สามารถแก้ไขงานได้ 1 ครั้งหากมีข้อผิดพลาด
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร (Proofreading) เอกสาร - ไม่เกิน 10 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ชนิดไฟล์ที่รับ: .doc, .docx, .pdf หรือ link Google Drive - ภาษาไทย ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 pt จำนวน 10 หน้า (A4/A5) หรือ - ภาษาอังกฤษ ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 12 pt จำนวน 10 หน้า (A4/A5) การแก้ไขงาน 1 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน หรือตามตกลง *หากไม่ถึง 10 หน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดราคาหน้าละ 10 บาท หากมีเศษ 1/4 ของหน้ากระดาษ ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ

พิสูจน์อักษร (Proofreading) เอกสาร - ราคาเหมา
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ชนิดไฟล์ที่รับ: .doc, .docx, .pdf หรือ link Google Drive - ภาษาไทย ฟอนต์ Angsana New ขนาด 16 pt จำนวน 150 - 200 หน้า (A4/ A5) หรือ - ภาษาอังกฤษ ฟอนต์ Times New Roman ขนาด 12 pt จำนวน 150 - 200 หน้า (A4/ A5) การแก้ไขงาน 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 2 - 3 วัน หรือตามตกลง *หากมีเศษ 1/4 ของหน้ากระดาษ ไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ

พิสูจน์อักษร (Proofreading) Website และ content สื่อดิจิตอล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ชนิดไฟล์ที่รับ: .ppt, .jpg, .png, .mp4 หรือ link Google Drive - 500 คำ 250 บาท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การแก้ไขงาน 2 ครั้ง ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน หรือตามตกลง *หากไม่ถึง 500 คำขอสงวนสิทธิ์คิด 250 ต่อ 1 ชิ้นงานนะคะ

ฟรีแลนซ์
Natchsasi

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ถนัดการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยม สามารถพิมพ์ แปล และพิสูจน์อักษรทั้งสองภาษาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

04/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน