พิสูจน์อักษร (ภาษาไทยเท่านั้น) สำหรับงานเขียนทุกประเภท

รับพิสูจน์อักษรภาษาไทย (แก้คำผิด จัดหน้า เว้นวรรค ปรับแก้สำนวน) สำหรับบทความ นิยาย รายงาน รวมถึงงานเขียนประเภทอื่นอื่นๆ - ยึดหลักตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน - ไม่จำกัดหน้า ไม่มีขั้นต่ำ - รับงานจากไฟล์ Word. และ PDF แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า - สามารถเลือกได้ว่าแก้คำผิดให้อย่างเดียวหรือจัดรูปแบบแก้ไขให้ทั้งหมด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์อักษร (ภาษาไทยเท่านั้น) สำหรับงานเขียนทุกประเภท

  • 1. ติดต่อพูดคุยถึงรายละเอียดงาน ขอบเขตในการทำงานที่ต้องการ
  • 2. ปรับแก้ตามความเหมาะสมและระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นส่งให้ลูกค้าตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

**ไม่เกิน 30 หน้า 250 บาท ** หากต่ำกว่า 25 หน้าคิดราคาหน้าละ 10 บาท ขนาด A4 Font 14-16 ปรับแก้ได้ไม่เกินสองครั้งหลังจากส่งงาน ส่งงานในรูปแบบ Word. และ PDF

ฟรีแลนซ์
Kittiyarat

กิตติยารัตน์ ต่างทอง นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพิสูจน์อักษร (TH) ทั้งการตรวจคำผิด การเว้นวรรค การใช้คำเชื่อม รวมถึงปรับคำให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน