Account Manager/ Project Manager/ Project Coordinator

Account Manager/ Project Manager/ Project Coordinator (ผู้จัดการโปรเจค) -ออกแบบระบบการทำงานให้กับทีม -ดูแล กำกับ และแบ่งหน้าที่การทำงานให้ทีม หรือซัพพลายเออร์ -บันทึกการประชุม และสรุปบรีฟ เพื่อกระจายงานให้ทีมงาน -กำหนดทามไลน์การทำงาน และแผนการดำเนินงาน ให้ทันตามเดดไลน์ -ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบ -ติดต่อประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Account Manager/ Project Manager/ Project Coordinator

  • 1. รับบรีฟจากผู้จ้างงาน
  • 2. เสนอราคาตามสโคปงานที่ได้รับ
แพ็กเกจ
ทดลองงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไม่รับงานด่วน กรุณาทักล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน 3-7 วัน หน้าที่ในการทำงาน 1.ร่วมประชุมเพื่อ discuss และ throw idea หรือ brainstorm idea ระหว่างลูกค้า และผู้ถูกจ้าง 2.สรุปการประชุมจากที่ discuss กัน เวลาทำงาน 4 ชม. (ผู้จ้างเลือกวันได้) *ยินดีทำงานในวันหยุด **ราคานี้ต่อ 1 สินค้า หรือ 1 account หากในหนึ่งโปรเจคมีสินค้า หรือ account ที่ดูแลเกิน 1 ชิ้น ราคาจะคูณตามจำนวนนั้นๆ

เหมา 1 อาทิตย์ (ทำงาน 14 ชม./สัปดาห์)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไม่รับงานด่วน กรุณาทักล่วงหน้าก่อนเริ่มงาน 3-7 วัน หน้าที่ในการทำงาน 1.รับบรีฟจากลูกค้า 2.สรุปสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 3.สร้าง หรือปรับระบบงานให้มีแบบแผนมากขึ้น 4.ทำ Overall Timeline เวลาทำงาน ดูแลประสานงาน 2 วัน ซึ่งรวมประชุมอัพเดทกับทีมงาน 1 วันต่อสัปดาห์ เวลาทำงาน 10:00-18:00 น. (ผู้จ้างเลือกวันได้) *ยินดีทำงานในวันหยุด **ราคานี้ต่อ 1 สินค้า หรือ 1 account หากในหนึ่งโปรเจคมีสินค้า หรือ account ที่ดูแลเกิน 1 ชิ้น ราคาจะคูณตามจำนวนนั้นๆ

เหมา 1 เดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

*ทำงานเป็นทีม (Project Manager + Account Coordinator)* Project Manager 1.ทำตามแพคเกจ 2 + เพิ่มข้อ 2 2.Support ทีม และลูกค้าในการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นใน process งาน Account Coordinator 1.Implement งานตามระบบแผนงาน 2.ประสานงาน + ติดตามทีมและ supplier 3.Manage และ ส่งมอบงานตามทามไลน์ที่กำหนด *On-Site งาน 1 ครั้ง ภายในกทม. (ค่าเดินทางคิดตามจริง ในที่สาธารณะ หรือสำนักงานเท่านั้น) *ยินดีทำงานในวันหยุด **ราคานี้ต่อ 1 สินค้า หรือ 1 account

ฟรีแลนซ์
Sawalak

มีประสบการณ์ทำงานในสายการตลาด 7 ปี ปัจจุบันทำงานในตำแหน่ง Internal Communication & Business Development โดย career path ที่ผ่านมามีดังนี้ -Marketing coordinator -Account manager -Marketing communication executive -Marketing manager

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน