รับออกแบบ สร้าง และแก้ไขปัญหา Dashboard, Dax, Data Visualization วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

รับออกแบบ Dashboard วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา DAX สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัด จากหลาย ๆ แหล่งข้อมูล ด้วย Power BI และ สร้าง Visualization จาก ข้อมูลที่มี ด้วยเทคนิคต่าง ๆเช่น กราฟ แบบ dynamics ** หมายเหตุ: รับเฉพาะออกแบบ สร้าง และแก้ไขปัญหา Dashboard และ แก้ไข Data ในเบื้องต้น (ลูกค้าต้องเตรียมข้อมูลมาให้)**

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ สร้าง และแก้ไขปัญหา Dashboard, Dax, Data Visualization วิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI

  • 1. สอบถามความต้องการลูกค้า รูปแบบเบื้องต้น เพื่อประเมินราคา
  • 2. เริ่มงานและ Update ให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1.Power BI Report (.pbix) 2.สามารถแก้ไขได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจนกว่าตรงตาม Requirement ที่ตกลงไว้กับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
maneerat

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทำงานประจำด้านการวิเคราะห์และบริหารข้อมูล มีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในธุรกิจ ด้วย Dashboard Power BI , Data visualization

01/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน