รับงานพิสูจน์อักษรเอกสาร/บทความ/นิยายทั้งไทย และอังกฤษ

ตรวจและแก้ไขเนื้อหางานเขียนทุกประเภท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้รับงานมีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์การอ่านและการเขียน รวมถึงศึกษามาโดยตรงจากเอกภาษาอังกฤษค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานพิสูจน์อักษรเอกสาร/บทความ/นิยายทั้งไทย และอังกฤษ

  • 1. 1. แจ้งประเภทงาน และจุดประสงค์ของการนำงานเขียนไปใช้ (จะแจ้งหรือไม่ก็ได้ค่ะ แต่จะเป็นประโยชน์ต่อการให้คำแนะนำ)
  • 2. 2. ส่งเนื้อหางานที่ต้องการตรวจแก้ไขเพื่อประเมินราคางาน เป็นไฟล์ Word / PDF ที่อัพโหลดทาง Google drive เท่านั้น
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษรภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิสูจน์อักษร ตรวจแก้ไขคำผิด เกลาสำนวนและประโยคให้อ่านเข้าใจง่าย พร้อมคำแนะนำในการเขียนให้ตรงจุดประสงค์ เอกสารภาษาไทย หน้าละ 15 บาท กระดาษ A4 (รูปแบบอักษร Cordia New หรือ TH Sarabun ขนาด 14 pt) ไฟล์ที่จะได้รับ: .doc / .docx / pdf ระยะเวลา: ตามตกลง

พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิสูจน์อักษร ตรวจแก้ไขคำผิด เกลาสำนวนและประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และแก้ไข Word choice และ Collocation แบบเจ้าของภาษาอ่านแล้วเข้าใจ พร้อมคำแนะนำในการเขียนให้ตรงจุดประสงค์ เอกสารภาษาอังกฤษ ประเภทเอกสารและบทความทั่วไป หน้าละ 300 บาท หากเป็นบทความวิชาการ หรือบทความเฉพาะทางจะเริ่มต้นที่ 500 บาท กระดาษ A4 (รูปแบบอักษร Time New Roman ขนาด 12 pt) ไฟล์ที่จะได้รับ: .doc / .docx / pdf ระยะเวลา: ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Natcha

บัณฑิตเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครูสอนภาษาอังกฤษ และอดีตผู้ดูแล caption ที่ลงในทุก Social media ขององค์กร มีประสบการณ์งานแปล งานพิสูจน์อักษร และงานเขียนประเภทบทความ Copywriting และ Creative Writing

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน