Resume & CV รับงานด่วนงานเร่ง ENG/TH

- รับทำ Resume & CV ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - เน้นทำภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานหรือสมัครเข้ามหาวิทยาลัย - งานด่วน งานเร่ง ได้งานภายใน 3 วัน กรณีให้ออกแบบลวดลายใหม่ใช้เวลาประมาณ 3 วัน กรณีมี reference ลวดลายมาให้หรือไฟล์ Theme ใช้เวลาประมาณ 2 วัน - หลังได้รับงาน แก้ไขได้ 2 ครั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม **กรณีที่ลูกค้าให้ทำ Resume หรือ CV มากกว่ารายละเอียดที่กำหนดไว้คิดเพิ่ม แผ่นละ 250 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Resume & CV รับงานด่วนงานเร่ง ENG/TH

  • 1. รับบรีฟงานและรายละเอียดต่างๆจากลูกค้า
  • 2. ทำงานตามที่ได้ตกลงกันไว้
แพ็กเกจ
Resume หรือ CV อย่างใดอย่างหนึ่ง ภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน JPG/PDF/PNG/DOCX 1 แผ่น

Resume หรือ CV อย่างใดอย่างหนึ่ง ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน JPG/PDF/PNG/DOCX 1 แผ่น - ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อมูลภาษาอังกฤษมาให้ ราคา 500 บาท - ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษมาให้ ราคา 600 บาท

Resume และ CV
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์งาน JPG/PDF/PNG/DOCX 2 แผ่น ภาษาไทย ราคา 750 บาท ไฟล์งาน JPG/PDF/PNG/DOCX 2 แผ่น ภาษาอังกฤษ - ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อมูลภาษาอังกฤษมาให้ ราคา 750 บาท - ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีข้อมูลภาษาอังกฤษมาให้ ราคา 800 บาท ไฟล์งาน JPG/PDF/PNG/DOCX 4 แผ่น - ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษราคา 1300 บาท

ฟรีแลนซ์
Benyatip

จบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มีประสบการณ์ทางด้านการตลาด 2 ปี Mass Communication graduates, Full-Time employee.

08/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน