รับพิมพ์งาน Microsoft Word / คีย์ข้อมูล Microsoft Excel ทั้งภาษาอังกฤษ

• รับพิมพ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน Microsoft Word • รับคีย์ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน Microsoft Excel ก่อนเริ่มงาน ลูกค้าสามารถบอกรายละเอียดได้ เช่น Font, ขนาดตัวอักษร, ขอบหน้ากระดาษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน Microsoft Word / คีย์ข้อมูล Microsoft Excel ทั้งภาษาอังกฤษ

  • 1. ก่อนเริ่มงาน ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงานที่ต้องการ เช่น font,ขนาดอักษร,ขอบหน้ากระดาษ
  • 2. ประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน Microsoft Word (พิมพ์งานทั้งภาษาไทยและอังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งาน ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ Microsoft Word หน้าละ 10 บาท (ไม่เกิน 30 หน้า) ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของงานได้ เช่น Font, ขนาดตัวอักษร,ขอบหน้ากระดาษ **ระยะเวลาทำงาน 2 วัน** • เลือกได้ว่าอยากได้ไฟล์ .docx,.pdf

คีย์ข้อมูลผ่าน Microsoft Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

• คีย์ข้อมูลผ่าน Microsoft Excel หน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 30 หน้า

ฟรีแลนซ์
วงศ์ชนก

จบคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปี มีความละเอียดและใส่ใจในงานที่ได้รับมอบหมาย

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน