รับพิสูจน์อักษร

พิสูจน์อักษรภาษาไทย - ตรวจคำผิด คำทับศัพท์ - ตรวจการเว้นวรรค - ตรวจการใช้เครื่องหมาย - ตรวจการใช้คำฟุ่มเฟือย - ตรวจการพิมพ์ตก พิมพ์เกิน - ตรวจการฉีกคำ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร

  • 1. ส่งไฟล์ word หรือ pdf เพื่อประเมินราคา จำนวนหน้าไม่เกิน 150 หน้า
  • 2. พิสูจน์อักษรตามขอบเขตที่ได้แจ้งรายละเอียดไว้
แพ็กเกจ
ตรวจอย่างเดียว หน้าละ 10 บาท สูงสุด 150 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

รูปแบบไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์ word หรือ pdf ที่ตรวจอย่างเดียว (ทำสัญลักษณ์แจ้งไว้ ลูกค้านำไปแก้ไขเอง)

word ตรวจพร้อมแก้ไข หน้าละ 15 บาท สูงสุด 150 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รูปแบบไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์ word ที่ตรวจและแก้ไขด้วย

pdf ตรวจพร้อมแก้ไข หน้าละ 17 บาท สูงสุด 150 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รูปแบบไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์ pdf ที่ตรวจและแก้ไขด้วย

ฟรีแลนซ์
หทัยภัทร

เกียรตินิยมอันดับ 1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน