แบ่งชำระ

[Full Marketing Report] - Data Tabulation,Data Analysis,Report Visualize

รับวิเคราะห์ผลจาก SPSS และ Excel รวมถึงวิเคราะห์ และจัดทำเป็น Presentation File ไม่ต้องจ่ายเต็มก้อน ก็เห็นผลงานฟรีแลนซ์ก่อนได้! ด้วยบริการ “แบ่งชำระ” ระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ที่ให้คุณแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ตามขั้นตอนการทำงานของฟรีแลนซ์ สนใจ คลิก [ https://forms.gle/F33Mv9AsbiZqyyC46 ]

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ [Full Marketing Report] - Data Tabulation,Data Analysis,Report Visualize
  • 1. 1.อธิบายรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของงาน (Objective) กำหนดข้อตกลงรวมทั้งสิ่งนำส่งต่างๆให้ชัดเจน
  • 2. 2.รับมอบไฟล์ SPSS จากลูกค้า และดำเนินงานดึงผลข้อมูลจาก SPSS ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการรวมถึงใช้เทคนิคพิเศษในการจัดทำข้อมูล (ระยะเวลาดำเนินงาน1ถึง7วัน)
แพ็กเกจ
Data Tabulation
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ไฟล์ข้อมูล Data จาก SPSS ในรูปแบบ EXCEL ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการทำ Significant Test -ใช้เทคนิคพิเศษในการจัดทำข้อมูลเช่น Cluster Analysis, Regression Analysis หรือ Correlation ในกรณีที่จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่า 10,000 คน -ข้อมูลจำนวนไม่เกิน 25 ข้อ(1,000 บาท) -ข้อมูลจำนวนไม่เกิน 50 ข้อ(1,800 บาท) -ข้อมูลจำนวนมากกว่า 50 ตาราง (ตามแต่ตกลง) -หากมีการใช้เทคนิคพิเศษในการทำข้อมูล หรือจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามสูงกว่าจำนวนขั้นต่ำ ทำข้อตกลงเรื่องราคาอีกที

Data Tabulation + Data Analysis
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-ไฟล์ข้อมูล Data จาก SPSS ในรูปแบบ EXCEL ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการทำ Significant Test และเทคนิคพิเศษต่างๆที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์ผลข้อมูลคร่าวๆ โดยทำเป็นไฟล์ Word สรุปสาระสำคัญ ไม่เกิน 3หน้า (เขียนบรรยายไม่มีการทำ Visualization) -ราคาแล้วแต่ตกลง โดยขั้นต่ำอยู่ที่ 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยาก/ง่ายของงาน และจำนวนข้อมูลที่ทำการวิเคราะห์

Full Package
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

-ไฟล์ข้อมูล Data จาก SPSS ในรูปแบบ EXCEL ตามมุมมองที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการทำ Significant Test -Quantitative Report ในรูปแบบ Powerpoint โดยมีการ Visualize ผลข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย และอธิบายเนื้อหาต่างๆตามแบบสอบถาม รวมถึงจัดทำบทสรุปและแนวทางในการปรับปรุง -Report จะละเอียดกว่าการเขียนสรุปใน package2 เนื่องจากมีการเขียนบรรยายรายละเอียดต่างๆของแบบสอบถามแต่ละข้อ รวมไปถึงการ highlight จุดที่สำคัญและแสดงผลออกมาให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน -ขั้นต่ำ 15,000 บาท แล้วแต่ข้อตกลงตามความยาก/ง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
Bearwizard
Bearwizard

Bear Wizard รับทำวิจัยทางการตลาดเชิงปริมาณ (ทำแบบสอบถาม ดึงข้อมูล และวิเคราะห์ผล) และปรึกษาปัญหาการตลาดโดยเฉพาะสำหรับ SMEs รวมไปถึงรับปรึกษางานวิจัยปริญญาโทด้านธุรกิจ ปัจจุบันทำงานด้านวิจัยการตลาดเชิงปริมาณ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน