รับออกแบบ Interior Design : Residential, Commercial, Hospitality, etc.

-รับออกแบบ Interior Design: Residential, Commercial, Hospitality, and Workspace -Presentation and find material that suitable for you. -Help for finding a concept that you would like to happen โดย Concept ต่างๆ จะได้จากการบรีฟจากทางลูกค้าเพื่อนำไปพัฒนาเป็น Concept แล้วจึงนำเสนอให้ทางลูกค้า ก่อนจะดำเนินการต่อไปใน design concept โดยโปรแกรมที่ใช้ เขียนแบบ จะเป็น Autocad และ ทำ 3D ใน Sketch up.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ Interior Design : Residential, Commercial, Hospitality, etc.

  • 1. สำหรับลูกค้าที่มีหน้างานอยู่แล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งขนาดพื้นที่ของหน้างาน และภาพตัวอย่างความต้องการหรือสไตล์ของงาน // หากเป็นงานที่ต้องการให้ขึ้นแบบใหม่รวมถึงวางแปลนทั้งหมด ให้แจ้งเพียงขอบเขตพื้นที่ที่ต้องการออกแบบ และภาพตัวอย่างความต้องการหรือสไตล์ของงาน
  • 2. Design Concept (Mood&Tone): พูดคุยรายละเอียดที่ต้องการภายในพื้นที่ออกแบบ ทำการเสนอราคา ตกลงราคา ทำการว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 45 วัน

สิ่งที่ทางลูกค้าจะได้รับ โดยมี Presentation 3d Rendering(.PDF), Layout Plan(.PDF), Construction Drawing(.PDF), ค่าออกแบบตามตกลงกันโดยมีราคา 500-700 บาท ต่อ ตรม. ขึ้นอยู่กับพื้นที่และรายเอียดต่างๆ (ไม่รวมงานระบบและเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว) โดยมีรายละเอียดงานดังนี้ - ออกแบบแนวความคิด ( Concept Design ) - ออกแบบภาพรวมและคุมโทนของงาน ( Mood and Tone ) - วางแผนผังพื้นที่การใช้งาน ( Planning ) - ทำทัศนียภาพของงานออกแบบ ( Rendering ) - เขียนแบบก่อสร้าง ( Construction Drawing ) - และส่งมอบงาน

ฟรีแลนซ์
Kriskorn

I’m BAY, an interior architect. I graduated both Bachelor & Master degree in Interior Architecture from CREAPOLE ESDI in Paris. During my studies, I’ve managed myself to have experience in Interior Architecture & Interior Design areas. Started working in Thailand since July 2017.

05/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน