รับแบ่งชำระ

เขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และ ยื่นกู้ธนาคาร [สามารถแบ่งชำระ เพื่อดูผลงานก่อน]

เขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือเพื่อยื่น กู้ธนาคาร สามารถออกแบบและเขียนแบบก่อสร้าง ทำรายการคำนวนทางวิศวกรรม ไม่ต้องจ่ายเต็มก้อน ก็เห็นผลงานฟรีแลนซ์ก่อนได้! ด้วยบริการ “แบ่งชำระ” ระบบชำระเงินรูปแบบใหม่ที่ให้คุณแบ่งชำระเป็นงวด ๆ ตามขั้นตอนการทำงานของฟรีแลนซ์ สนใจ คลิก [ https://forms.gle/F33Mv9AsbiZqyyC46 ]

รายละเอียดเพิ่มเติม

หากอาคารเกินกว่า 100 ตารางเมตร คิดส่วนที่เพิ่มเติมตารางเมตรละ 70 บาท หากต้องการให้มี สถาปนิกและวิศวกร เซ็นประกอบแบบ เพื่อใช้ขออนุญาตก่อสร้าง + รายการคำนวนวิศวกรรม คิดตารางเมตรละ 100 บาท หากต้องการให้มีวิศกร งานระบบออกแบบงานระบบทั้งหมดภายในอาคาร คิดเพิ่มตามรางเมตรละ 100 บาท หากอาคารขนาดใหญ่ อาคารสาธารณะ หรืออาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยเกิน 1,000 หรือ อาคารมีความสูงถึงยอดผนังสูงสุดเกิน 15 เมตร ขึ้นไป หรือเกิน 4 ชั้น หรือมีความสูงของเสา เกิน 5 เมตร ต่อชั้น หรือเป็นอาคารช่วงคานยาวทุกขนาด คิดส่วนต่างเพิ่มอีกตารางเมตละ 50 บาท สามารถแก้งานได้ 3ครั้ง ในกรณีที่ต้องปรับแก้ไหม่เกิน50%ของตัวงาน หากเกินคิดเพิ่มตามจำนวนแผ่น โดย -ขนาดกระดาษ A4 ราคาแผ่นละ 350 บาท -ขนาดกระดาษ A3 ราคาแผ่นละ 500 บาท -ขนาดกระดาษ A2 ราคาแผ่นละ 750 บาท -ขนาดกระดาษ A1 ราคาแผ่นละ 1,000 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และ ยื่นกู้ธนาคาร [สามารถแบ่งชำระ เพื่อดูผลงานก่อน]

  • 1. เข้ารับอธิบายแบบจากลูกค้า หรือวัดระยะอาคารเดิมเพื่อนำไปเขียนแบบ
  • 2. ส่งงานให้ลูกค้าดูเป็น File .PDF เพื่อตรวจสอบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

งานดราฟแบบ 2D - พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 100 ตารางเมตร ส่งงานตรวจเป็นไฟล์ PDF แก้ไขได้ 3 ครั้ง - ส่งงานไฟนอลเป็นไฟล dwg และเป็น Pdf

ฟรีแลนซ์
เติมพงษ์

สถาปนิก ประสบการณ์ทํางาน 10 กับ บ. ออกแบบ และ ควบคุมงานก่อสร้าง

07/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
11 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน