ร่าง ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ สินค้าและบริการ ทั่วไป

ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า เพื่อคุ้มครองและป้องกันความเสียหาย หรือการละเมิดต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยจะออกแบบจากรูปแบบธุรกิจของผู้ว่าจ้าง ให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ประสบการณ์จากธุรกิจ Start up ประเภทที่ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ร่าง ข้อกำหนดและเงื่อนไข สำหรับเว็บไซต์ ร้านค้าออนไลน์ สินค้าและบริการ ทั่วไป

  • 1. ทำความเข้าใจรูปแบบธุรกิจของผู้ว่าจ้าง รับทราบประเด็นที่สำคัญ
  • 2. ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข ให้ครอบคลุมและเหมาะสม
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข ในรูปแบบไฟล์ word doc.( ภาษาไทย )

ฟรีแลนซ์
Athibode

บริการงานด้าน Business Service Assistant ,Adminstrative ,Accounting Admin, Personal Assistant Thai&English Language, Legal

04/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน