รับพิสูจน์อักษร จัดหน้า ปรับสำนวนงานภาษาไทยทุกประเภท

- ตรวจสอบและทำการแก้ไขคำผิด คำทับศัพท์ วรรคหน้า วรรคตอน เครื่องหมายต่างๆ ปรับสำนวน - การแก้ไขไฟล์จะยึดตามหลักของพจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถานเป็นหลัก หรือตามความต้องการของลูกค้า - รับตรวจไฟล์ที่แก้ไขได้เช่น .doc .docx .pdf .pptx เป็นต้น - แก้ไขโดยจะทำเป็น Track change ใน Word&Power point/ใส่ สัญลักษณ์ หรือ Comment ในไฟล์ PDF เป็นต้น - รับงานเขียนทุกประเภท ทั้งงานเอกสาร บทความ เรียงความ นิยาย งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เรื่องสั้น รายงาน ฯลฯ - รับจำนวนไม่เกิน 200 หน้า (ขนาด A4 font 16 pt) หากเป็น A5 จะปรับราคาลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร จัดหน้า ปรับสำนวนงานภาษาไทยทุกประเภท

  • 1. ฟรีแลนซ์รับไฟล์ต้นฉบับของลูกค้า
  • 2. ฟรีแลนซ์ตรวจสอบไฟล์ของลูกค้า และตกลงราคากับลูกค้า
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์งานที่ได้รับการแก้ไขแล้วขนาด A4 (ไฟล์ Word, PDF, Power Point) หน้าละ 5 บาท ไม่เกิน 100 หน้า ราคาเริ่มต้นที่ 250

ฟรีแลนซ์
Baramet

เป็นนักกายภาพบำบัดอยู่ในช่วงหางาน และมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ค่อนข้างดี จึงรับงานฟรีแลนซ์ช่วงที่ว่างงาน

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน