แต่งคำร้อยกรองโคลง กลอน กาพย์ เขียนนิยาย เรื่องสั้น งานเขียนแฟนฟิค และเขียนบรรยายออกแบบตัวละครและฉาก

1. รับเขียนนิยาย (นิยายแบบสั้น) 2. รับเขียนเรื่องสั้น 3. รับเขียนงานประเภทฟิค หรือแฟนฟิค 4. รับแต่งคำประพันธ์ร้อยกรองประเภทโคลง กลอน กาพย์ - กาพย์ยานี 11 - กาพย์ฉบัง 16 - กาพย์สุราคนางค์ 28 - โคลงสี่สุภาพ - กลอนแปด (งานประพันธ์ร้อยกรองประเภทฉันท์และร่าย สามารถแต่งได้ถ้าคุณลูกค้าต้องการ) 5. รับเขียนบรรยายออกแบบตัวละคร ฉากหรือสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศฉาก **ทั้งนี้สามารถดูแนวภาษาและการเขียน รวมไปถึงติดตามงานเขียนเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook ชื่อ BaraStory ได้นะครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แต่งคำร้อยกรองโคลง กลอน กาพย์ เขียนนิยาย เรื่องสั้น งานเขียนแฟนฟิค และเขียนบรรยายออกแบบตัวละครและฉาก

  • 1. ลูกค้าทำเลือกประเภทของงานที่จะจ้าง
  • 2. เมื่อรับงานแล้ว ให้คุณลูกค้าแจ้งสกุลไฟล์ที่จะรับงาน โดยทางเราจะมีให้เลือกเป็น Word PDF PNG JPEG และ JPG
แพ็กเกจ
Verse Package
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. กาพย์ยานี 11 2. กาพย์ฉบัง 16 3. กาพย์สุราคนางค์ 28 4. โคลงสี่สุภาพ 5. กลอนแปด ราคาเริ่มต้นที่ 250 บาท ได้รับคำประพันธ์บทร้อยกรองไปทั้งหมด 25 บท โดยต้องเลือกคำประพันธ์บทร้อยกรองบทใดบทหนึ่ง หรือจะเลือกคละ ๆ กันไปก็ได้แล้วแต่ความต้องการของคุณลูกค้า - เพิ่มบทจะบวกเพิ่ม 20% ต่อบท - เชิงพาณิชย์บวกเพิ่ม 50% ไฟล์ที่ได้รับ Word(docx) PDF PNG JPEG และ JPG (แล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือก) ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน ถึง 2 วัน (ลูกค้าสามารถตกลงเวลากันได้ก่อน)

Literary Package
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

300 บาท ต่อ 12-15 หน้า (นิยายแบบสั้น) 300 บาท ต่อ 10 หน้า (เรื่องสั้น) - เพิ่มหน้าจะบวกเพิ่ม 20% ต่อหน้า ไฟล์ที่ได้รับ Word(docx) PDF PNG JPEG และ JPG (แล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือก) ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน ถึง 12 วัน (ลูกค้าสามารถตกลงเวลากันได้ก่อน)

Fan fiction / Character and scene design Package
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

250 บาท ต่อ 1 เรื่อง (งานเขียนแบบฟิคหรือแฟนฟิค) 250 บาท ต่อ 1 ตัวละคร (การบรรยายออกแบบตัวละคร) 250 บาท ต่อ 3 ฉาก (การออกแบบฉาก) - เพิ่มเรื่องจะบวกเพิ่ม 40% ต่อเรื่อง - งานจะไม่จำกัดจำนวนคำ ซึ่งทางนักเขียนจะพิจารณาความยาวหน้าตามความต้องการของคุณลูกค้าหรือตามที่คุณลูกค้าได้ทำการบรีฟงานมา โดยที่ราคางานจะยังเท่าเดิม เว้นแต่ว่าคุณลูกค้าจะเพิ่มหน้าหรือเรื่อง ไฟล์ที่ได้รับ Word(docx) PDF PNG JPEG และ JPG (แล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือก) ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน ถึง 12 วัน (ลูกค้าสามารถตกลงเวลากันได้ก่อน)

ฟรีแลนซ์
Baramee

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกำลังหารายได้เสริมในช่วงเรียน ทั้งนี้มีประสบการณ์ในการเขียนงานเขียนมากกว่า 2 ปี มีความมสามารถในการเขียนนิยาย เรื่องสั้น งานเขียนแฟนฟิค และการแต่งบทร้อยกรอง ทุกประเภท

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน