รับเขียนบทความลงเฟสบุค ลงเว็ปไซต์ หรือบทความวิชาการ

เขียนบทความลงเฟสบุค เว็ปไซต์ หรือบทความวิชาการ จัดหน้ารายงานวิทยานิพนธ์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความลงเฟสบุค ลงเว็ปไซต์ หรือบทความวิชาการ

  • 1. แจ้งหัวข้อและวัตถุประสงค์ เช่น ขายสินค้าบริการใด ยิงแอด โปรโมชั่น
  • 2. แจ้ง สื่อ ที่นำไปลง เช่น เฟสบุค เว็ปไซต์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ราคาเริ่มต้น 350 บาท ส่งเป็น word 200-500 คำ ใช้เวลา 2-3 วัน บทความสั้น หากใช้เวลาหาข้อมูล ใช้เวลา 3-4วัน ไม่รวมรูปภาพ (กรณีบทความวิชาการ จะพิจารณาราคา จำนวนคำเป็นรายกรณี )

ฟรีแลนซ์
Komsan

เป็น content creator และ digital marketing ต้องหาความต้องการของลูกค้าอยู่เป็นประจำ ให้เราช่วยหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าและเขียนออกมาเพื่อเรียกลูกค้าได้

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน