"รับพิสูจน์อักษร" งานเขียนภาษาไทยทุกประเภท

- สามารถแจ้งจำนวนหน้า เพื่อสอบถามราคาก่อนได้ - รับงานเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์ Word - เริ่มตรวจงานทันทีเมื่อได้รับงาน - ส่งไฟล์งานตามช่องทางที่ลูกค้าต้องการ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ตรวจแก้ไขคำผิดตามหลักภาษาไทย (สะกดผิด ใช้คำผิดความหมาย การเว้นวรรค ประโยคกำกวม) โดยยึดหลักความถูกต้องตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราคาหน้าละ 5 บาท ( 1 หน้ากระดาษ A4 )

ฟรีแลนซ์
นฤสิริ

- เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (เหรียญทอง) สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - มีความเชี่ยวชาญในการพิสูจน์อักษร และแก้ไขรูปประโยคภาษาไทย - มีประสบการณ์การตรวจแก้ไขต้นฉบับ และงานเกี่ยวกับการใช้ภาษาอื่นๆ - มีประสบการณ์พิสูจน์อักษรนวนิยายที่ได้รับการตีพิมพ์มากกว่า 10 เล่ม

09/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
16 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน