ปรึกษาคดีมรดก

บิดา มารดา ถึงแก่กรรม มีสินทรัพย์ตกทอดให้แก่ทายาทแต่ทายาทไม่สามารถรับโอนทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกนั้นได้ ต้องให้ทนายความดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาคดีมรดก

  • 1. ให้คำปรึกษา สอบถามข้อเท็จจริง
  • 2. จัดเตรียมเอกสารและยื่นคำร้องต่อศาล
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

คำแนะนำที่ถูกต้องในการร้องขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก

ฟรีแลนซ์
นายสุทธิรักษ์

ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย จัดทำสัญญา รับว่าความ คดีแพ่ง คดีอาญา กู้ยืม มรดก ครอบครัว ยักยอก ฉ้อโกง

04/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน