เขียนภาพ Perspective Interior / Exterior

Model 3D ด้วยโปรแกรม - Sketchup - 3Ds MAX Perspective Interior, Exterior ด้วยโปรแกรม - Corona - Lumion 1. INTERIOR 3D PERSPECTIVE ออกแบบตกแต่งภายใน Housing / Interior / Cafe / Kitchen / Store / Restuarant / Bathroom / Condo and etc. 2. EXTERIOR 3D PERSPECTIVEออกแบบตกแต่งภายนอก Hotel / Resort / Housing / Condo / Restaurant and etc. กำหนดการส่งงานจริง ขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับ Ref.images / Model / Mass / Design ซึ่งจะมีผลให้สามารถจบงานได้รวดเร็วมากขึ้น กำหนดการจะถูกประเมินหลังจากมีการพูดคุยและได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเตรียม 1.รูปออกแบบ / โมเดล / รูปอ้างอิง / Mood&Tone ที่ต้องการ 2.Model / Drawing / ขนาด dimension ต่างๆ 3.กำหนดการและงบประมาณที่มี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนภาพ Perspective Interior / Exterior

  • 1. 1. พูดคุย งานและกำหนดการส่งงาน และรูปแบบงาน และจะเริ่มงานหลังจากคุยสรุปราคาและขอบเขตของงานจบ
  • 2. 2. เบื้องต้น เคลียร์ mass สรุปหน้าตาและมุมมอง และ วัสดุต่างๆ ที่จะใช้ในการ Render จริง
เว็บไซต์
แพ็กเกจ
Small Pack / 1 Image
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รูปภาพ EXTERIOR/INTERIOR PERSPECTIVE จำนวน 1 รูป สามารถแก้ได้ 2 ครั้ง เกินแก้ครั้งล่ะ 500 THB ความละเอียด 1920x1080 Pixels ส่งงานเป็นรูป จำนวนและราคาตามที่ตกลงกันไว้ให้กับผู้ว่าจ้าง (jpg png tiff etc.)

Medium Pack / 3 Images
ระยะเวลาในการทำงาน 9 วัน

รูปภาพ EXTERIOR/INTERIOR PERSPECTIVE จำนวน 3 รูป สามารถแก้ได้ 2 ครั้ง เกินแก้ครั้งล่ะ 500 THB ความละเอียด 1920x1080 Pixels ส่งงานเป็นรูป จำนวนและราคาตามที่ตกลงกันไว้ให้กับผู้ว่าจ้าง (jpg png tiff etc.)

Large Pack / 6 Images
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

รูปภาพ EXTERIOR/INTERIOR PERSPECTIVE จำนวน 6 รูป สามารถแก้ได้ 3 ครั้ง เกินแก้ครั้งล่ะ 500 THB ความละเอียด 1920x1080 Pixels ส่งงานเป็นรูป จำนวนและราคาตามที่ตกลงกันไว้ให้กับผู้ว่าจ้าง (jpg png tiff etc.)

ฟรีแลนซ์
Korakot

ทำงานตำแหน่ง สถาปนิก ในบริษัท EPIC studio ถนัดงานออกแบบ ภายนอก,ภายใน และ 3D Perspective การศึกษา จบมาจาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โปรแกรมที่ถนัด Sketchup / Autocad / Lumion / Photoshop โปรแกรมที่ใ้ได้ปลานกลาง 3Dsmax / Rino / V-ray / Corona ยินดีให้บริการครับ

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน