รับเขียนบทความเชิงวิชาการ สารคดี ความรู้ทั่วไป ไลฟ์สไตล์ รีวิวหนังสือ รับประกันคุณภาพ!!

บทความเชิงวิชาการ สารคดี ความรู้ทั่วไปไลฟ์สไตล์ รีวิวหนังสือ เพลง ภาพยนตร์ งานเขียนของเราเป็นคอนเทนต์ที่น่าสนใจ มีสาระ และมีข้อมูลครบครัน สามารถเพิ่มมูลค่าให้เว็บไซต์ของคุณได้แน่นอน สามารถดูตัวอย่างงานเขียนได้ที่ https://themomentum.co/author/karanyapas-p/ - https://waymagazine.org/author/karanyapas/ - https://www.tcijthai.com/news/2017/16/scoop/7164 - มีตัวอย่างงานอีกมาก สามารถติดต่อขอดูได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความเชิงวิชาการ สารคดี ความรู้ทั่วไป ไลฟ์สไตล์ รีวิวหนังสือ รับประกันคุณภาพ!!

  • 1. บรีฟหัวข้อและเนื้อหาที่ต้องการให้เราเขียน เพื่อประเมินราคาและระยะเวลา
  • 2. ส่งงานดราฟแรกเพื่อให้ลูกค้าบอกส่วที่อยากให้เพิ่มเติมหรือแก้ไข
แพ็กเกจ
1000 คำ งานเขียนความรู้ทั่วไป รีวิว ไลฟ์สไตล์ งานรีไรท์
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานเขียนจำนวนไม่เกิน 1000 คำ คอนเทนท์ที่เสร็จสมบูรณ์ พิสูจน์อักษรและทำการบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว ภาพประกอบ (ตามการตกลงของผู้จ้าง อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เลือกได้ว่าจะรับเป็นไฟล์ doc, docx, mark down หรือ odt

2000 คำ งานเขียนความรู้ทั่วไป รีวิว ไลฟ์สไตล์ งานรีไรท์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานเขียนจำนวนไม่เกิน 2000 คำ คอนเทนท์ที่เสร็จสมบูรณ์ พิสูจน์อักษรและทำการบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว ภาพประกอบ (ตามการตกลงของผู้จ้าง อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เลือกได้ว่าจะรับเป็นไฟล์ doc, docx, mark down หรือ odt

2000 คำ งานเขียนเชิงวิชาการ ความรู้ทั่วไป รีวิว ไลฟ์สไตล์ งานรีไรท์
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานเขียนจำนวนไม่เกิน 2000 คำ สามารถเน้นเชิงวิชาการได้ มีอ้างอิง คอนเทนท์ที่เสร็จสมบูรณ์ พิสูจน์อักษรและทำการบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว ภาพประกอบ (ตามการตกลงของผู้จ้าง อาจคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) เลือกได้ว่าจะรับเป็นไฟล์ doc, docx, mark down หรือ odt

ฟรีแลนซ์
Peam

นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ ถนัดงานเขียนแนวสารคดี ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะทาง (สังคม การเมือง เศรษฐศาสตร์ ปรัชญา วรรณกรรม) งานเขียนเกี่ยวกับการขาย และอื่นๆ รับแปลภาษา EN-TH ประสบการณ์ 5 ปี มีผลงานแปลตีพิมพ์เป็นเล่ม สามารถรับเป็นบรรณาธิการหนังสือ สิ่งพิมพ์ และคอนเทนต์ออนไลน์

04/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน