ithesis / จัดรูปเล่ม ตรวจสอบคำผิด รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล และอื่นๆ

ทำงานโดยโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) และ ithesis* - รับพิมพ์เอกสาร/รายงาน - จัดเรียงข้อมูล - จัดทำการนำเสนอ - จัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ - คีย์ข้อมูล สำหรับงาน ithesis รบกวนลูกค้าเตรียมไฟล์วิทยานิพนธ์ (.docx) ที่สมบูรณ์ มีการจัด format ตามความต้องการของลูกค้าไว้แล้ว (format อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเข้าระบบ ithesis) * หากมีการจัด format เพิ่มเติม คิดค่าบริการเพิ่มตามปริมาณงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ithesis / จัดรูปเล่ม ตรวจสอบคำผิด รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล และอื่นๆ

  • 1. รับรายละเอียดงาน เพื่อประเมินราคางาน
  • 2. จัดทำและส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน โดย MS office
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

* งานด่วนเพิ่ม 100 บาท/งาน ไฟล์ที่ได้รับ (.docx, .xlxs, .pptx, .pdf) ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน แก้ไขงานให้สมบูรณ์ 1 ครั้ง จำนวนหน้า 20-25 หน้า

ithesis - จัดรูปแบบมาแล้ว
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

* งานด่วนเพิ่ม 500 บาท/งาน ไฟล์ที่ได้รับ (.docx, .pdf) พร้อม save to cloud ขึ้นในระบบ ithesis ระยะเวลาในการทำงาน 1-2 วัน แก้ไขงานให้สมบูรณ์ 1 ครั้ง ขอบข่ายของงาน - นำข้อมูลเบื้องต้น (บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ประวัติผู้เขียน และอื่นๆ) ลงในระบบ - จัดทำสารบัญ auto - และอื่นๆ ตามตกลง

ithesis - ยังไม่ได้จัดรูปแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

* งานด่วนเพิ่ม 800 บาท/งาน ไฟล์ที่ได้รับ (.docx, .pdf) พร้อม save to cloud ขึ้นในระบบ ithesis ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน แก้ไขงานให้สมบูรณ์ 1 ครั้ง ขอบข่ายของงาน - นำข้อมูลเบื้องต้น (บทคัดย่อ กิตติกรรมประกาศ ประวัติผู้เขียน และอื่นๆ) ลงในระบบ - จัด format - จัดทำสารบัญ auto - และอื่นๆ ตามตกลง

ฟรีแลนซ์
Thanatcha

จบการศึกษา: ปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ปริญญาตรี สาขาธุรกิจวิศวกรรม ความถนัดด้านโปรแกรม: Microsoft office (Word, Excel and Power point)

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน